Om Impro.se,

Impro.se på Facebook och Twitter

Tanken med Impro.se är ju att sprida information, inspiration och nyheter om improvisatiosnteater i Sverige. Detta kommer att göras via ett par olika kanaler där denna webbsida kommer vara den viktigaste. Jag kommer dock använda några andra kanaler i sociala media för att dels kommunicera med andra men också för att sprida nyheter samt få inspiration och idéer.

Sedan länge finns en Facebook-sida som i nuläget främst används för att få feedback på sajten och de övningar jag lagt upp. Framöver kommer det att bli mer av en sida för att berätta om nyheter inom impro och då främst för aktiva inom impro.

Nyligen har jag också startat upp ett Twitter-konto som jag dels kommer använda för att snappa upp nyheter inom improvärlden men också för att berätta om nyheter från de teaterföreningar och teatergrupper som finns med här på sajten. Kurser, föreställningar, events och festivaler kommer att tipsas om på det Twitter-kontot.

Eventuellt kommer jag också att starta upp en Youtube-kanal, främst för att filma övningar för databasen. Det återstår dock att se om jag kommer göra det – då det är ett rätt gediget arbete.

Går gärna in och följ Facebook-sidan och Twitter-kontot. Om du tweetar @impro_se om föreställningar, kurser mm så lovar jag att retweeta!

0no comment

writer

Christoffer har hållt på med improvisationsteater sedan 2014 och är nu engagerad i improscenen i Malmö.

Leave a Reply