Grundnivå: Impro Breddning XL

Här fortsätter vi arbetet med alla åtta förmågorna och ger mer tid till att reflektera kring dessa. Denna kurs är förlängd vilket ger en möjlighet att utvecklas tillsammans med sin grupp under längre tid än på en vanlig kurs.

Vi ger också möjlighet att delta i en frivillig Rookieföreställning som både är ett utmärkt tillfälle att pröva sina nya kunskaper och ett första möte med en entusiastisk och positiv publik.

0no comment

Leave a Reply