Impro fortsättning. Sommarkurs på Gotlands Folkhögskola.

En kurs för dig som har grundläggande kunskaper i improvisationsteater. Du utvecklar din kännedom om tekniker och metoder, tränar vidare din förmåga att ge fantasin spontana uttryck och fördjupar ditt sceniska uttryck genom att bredda din förmåga att gestalta olika känslor, miljöer och karaktärer. Kursen är lämplig för dig som gått grundkursen på Gotlands folkhögskola, alternativt motsvarande kurs på 20-45 timmar på annat håll.

Priset på 1385 kr är exklusive rum (externatdeltagare). Därtill tillkommer anmälningsavgift. Om du vill ha rum kostar det mer, se kurswebbsidan.

0no comment

Leave a Reply