Impro fortsättning

Kursen vänder sig till dig som gått kurs hos oss i 1-2 terminer, eller som har motsvarande teatererfarenheter från annat håll. Du fördjupar din förmåga att samarbeta med andra, att ta vara på dina infall och att vara kreativ tillsammans med andra. Du spelar fler scener än i nybörjarkursen, och lär dig därmed mer om scennärvaro, spacework och publikkontakt.

0no comment

Leave a Reply