Improviserad regi

IMPROVISERAD REGI!

I denna kurs lär du dig ge regi till improviserade föreställningar,
hur du skapar scendynamik, placeringar, tempo och att bygga ett koncept.

Vi tittar på hur man genom att tänja gränserna för sätten att uttrycka sig, inspirerar varandra i ensemblen och skapar en rikare upplevelse för publiken.

Till denna kurs söker vi max sex personer som är intresserade av att diskutera, bolla och uppleva föreställningar samt att efteråt analysera dem, för att hitta grepp och mål. Detta är en kurs för dig som är Impronörd och vill mer med impro än att ha en rolig fritidsaktivitet. Höga krav på närvaro ställs och vi kommer att gemensamt titta på flera föreställningar.

Kom och få nya verktyg för att ta din improvisation till en högre nivå!

Kursledare: Robert Weitz

Tid: Fyra teoretiska torsdagar, kl 18:00-21:00 med start 8 mars. Uppehåll på skärtorsdagen den 29 mars.
samt fyra föreställningar kvällstid. 10 mars, 17 mars, 24 mars och 7:e april

0no comment

Leave a Reply