Suveräna scener

I den här intensivkursen lär vi oss att undvika vanliga fallgropar och fokuserar på att göra alla scener starka, lekfulla och minnesvärda. Vi övar oss också i att analysera scenerna tillsammans. Du kommer dessutom att få rikligt med personlig feedback i hur du kan utvecklas som improvisatör.

0no comment

Leave a Reply