Övningar / Games

Här listar vi alla möjliga former av övningar och games inom improvisationsteater. Använd sökformuläret för att hitta övningar baserat på namn, kategorier, antal improvisatörer etc. Hjälp jättegärna till att bygga ut databasen med fler exempel på övningar. Skriv ditt tips som en kommentar eller som ett mejl till christoffer@impro.se.

"Ja...och" samt "Ja, men..."

En enkel nybörjarövning för att öva sig på att säga "Ja" till förslag från sina medspelare - och inte bara "Ja" utan den viktiga skillnaden "Ja...och". Anledningen till att den är viktig är att man inte bara säger ja till medspelarens förslag utan också lägger till ett eget förslag. I övningen, som kan göras sittande...Läs mer »

"Jag är en..."

En bra uppvärmningsövning för att få igång både spacework och improvisationstänk. Man står i en cirkel och en person går in i mitten av cirkeln, berättar vad denne föreställer och skapar en "staty" av detta. Tex personen går in i cirkeln och säger "Jag är Stålmannen" och poserar som stålmannen. Nästa person som får en...Läs mer »

1-2-3! Konvergera mot samma ord

Övningen går på att man sitter två och två och börjar med att säga "1...2...3" och sen ett helt valfritt ord. Man får sen en kort betänketid då man ska försöka fundera ut en gemensam nämnare mellan de två orden och närma sig den andras ord genom att mötas halvvägs. Läs mer »

10 scener på ett ord

Spela upp 10 scener som alla är kopplade på ett eller annat sätt till ett ord som publiken bestämt. Läs mer »

3 karaktärer på 1 kvadratmeter

En rätt utmanande övning där en improvisatör spelar tre karaktärer på en och samma gång som håller en konversation. Läs mer »

5 sekunder mellan replikerna

En övning där man får öva på mimik och påvisa hur tystnad kan skapa dramatik enligt devisen "Show, don't tell". Övningen är en helt vanlig improviserad scen men det måste vara minst 5 sekunder mellan replikerna. Detta drar ner tempot i scenerna och skapar helt nya typer av scener. Detta kan vara en bra övning...Läs mer »

Adjektiv

Be publiken om ett adjektiv och spela en scen där improvisatörerna spelar ut detta adjektiv så mycket det bara går. Alternativt kan improvisatörerna få varsitt adjektiv.  

Åk ut!

Denna övning behöver en Spelledare och ett gäng improvisatörer i två led. De två längst fram ska spela en scen i sin enklaste form. Spelledarens roll är att göra scenen svår och vara stenhård i bedömningen när någon gjort "fel". Hela övningen är en övning i att misslyckas - och inse att det är helt...Läs mer »

Älg, älg, älg

En högintensiv uppvärmningsövning där alla står i en ring. En börjar och säger "Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg" och på sista "Älg" pekar på någon annan i ringen. Då ska mottagaren, tillsammans med de två som står intill på var sin sida bilda en "älg". Detta görs genom att den i mitten sätter...Läs mer »

Ali Baba och de fyrtio rövarna

Uppvärmning och koncentrationsövning där alla står i en cirkel. Börja med att etablera en rytm tillsammans genom att säga "Ali Baba och de fyrtio rövarena" eller annan ramsa. Fortsätta att upprepa denna ramsa. När rytmen är etablerad börjar en person börjar göra en gest till rytmen, till exempel knacka sig på huvudet. När meningen upprepas...Läs mer »

Alla repliker börjar på samma bokstav

Publiken väljer en bokstav och under scenen som improvisatörerna spelar måste varje replik börja på denna bokstav. Läs mer »

Armando

Detta är en "storytelling"-teknik där alla är med. Be publiken om en titel på er berättelse eller något annat bara så att ni kan bygga en historia av det. Nu börjar någon berätta historien men så snart någon annan får en idé, eller bara tycker att är det dags, kliver denne fram och knackar berättaren...Läs mer »

Associationsring

Alla lägger sig i en ring med huvudena inåt och axlarna nära varandra. En börja med att säga ett ord, vilket som helst, nästa säger det första ord man associerar med ordet, och så vidare runt, runt tills man är nöjd.

Attityder

Fråga publiken efter ett antal attityder/känslor man kan ha gentemot en annan person. Lämpligen lika många som improvisatörer på scen eller möjligen en färre. Spelarna bestämmer snabbt vilken attityd man vill ha till vilken av de andra spelarna. Spela sen en scen där varje spelare intar vald attityd gentemot en medspelare varje gång man interagerar...Läs mer »

Aumm / Visdomsord

Detta är en variant av ettordssaga och reglerna/grunderna är exakt samma som för den övningen. Den signifikanta skillnanden här är att man inte berättar en saga utan formulera visdomsord. Man står i ring (eller på led inför en publik) och den första personen börjar med valfritt ord. Sen fortsätter nästa person med att bygga en...Läs mer »

Av / på

Tre personer är på scen och innan scenen sätter igång så bestämmer publiken med hjälp av en regissör tre ord som ska agera som triggerord för respektive improvisatör. Triggerorden bör vara fördelade på ett vanligt,, ett halvovanligt och ett ovanligt ord.  Person 1 kan ha tex ha "men", Person 2 "hitta" och Person 3 "försvarsminister"....Läs mer »

Backa i historien

Två improvisatörer spelar en valfri scen i högst 30-45 sek tills de antingen avbryter själva eller blir avbrutna av en medspelare. En ny improvisatör ska då gå in och initiera en scen, tillsammans med endera av de improvisatörerna på scen, som logiskt måste ha utspelat sig innan den scenen man precis såg. Exempel Den första...Läs mer »

Bara börja

En mycket enkel övning som går att kombinera med en lång rad andra improövningar. Två improvisatörer ställer sig och tittar på varandra tills en får en känsla eller ett infall och "bara börjar" scenen.

Bara frågor

En vanlig och enkel improövning, åtminstone när det gäller att förstå reglerna. Man spelar en helt vanlig scen men varje replik måste vara ställd som en fråga och utan att föregås av ett svar. Exempel: Scen som utspelar sig på en matvarubutik. I1: Ursäkta, var har ni gurkorna? I2: Är det inte tydligt att de...Läs mer »

Begränsat antal ord i replik

Här spelar man en helt vanlig scen men de olika improvisatörerna är begränsade till ett specifikt antal ord de får (och måste) använda. Lämpligast är att ha tre improvisatörer på scen och fördelningen av antal ord kan vara 1, 3 och 5 ord. Improvisatör 1 får alltså bara säga ett ord per replik, Improvisatör 2...Läs mer »

Bekänna till bartender, präst eller psykolog

Detta är en sångimproövning med två improvisatörer på scen samtidigt. En som ska bekänna något och en som får höra bekännelsen. Den som får höra bekännelsen väljs av publiken till att antingen vara en bartender, präst eller psykolog. Scenen görs lämpligen med tre olika bekännare som kommer in efter varandra medan "lyssnaren" stannar kvar. Publiken...Läs mer »

Berätta en hemlighet för olika objekt

Man går runt i rummet och väljer ut ett objekt som man viskar en hemlighet (påhittad eller sann) till. Läs mer »

Beskriva personen som ska komma in

Två personer börjar en vanlig scen och efter ett tag börjar de prata om en tredje person: Karaktären. Inom scenen beskriver de denna karaktär utifrån fysiska karaktärsdrag, tics och personlighet med mera. När karaktären känns etablerad, efter kanske 1-2 minuter, hittar en av improvisatörerna på en anledning att gå av scenen. Då äntrar den tredje...Läs mer »

Blindstyre

Detta är en övning där man spelar en scen där alla eller majoriteten av improvisatörerna blundar eller har ögonbindel. Man spelar sedan upp en scen som företrädesvis bör utspela sig på en plats där möjligheten att se är viktig, till exempel ett konstvernissage eller ett gympapass med instruktör. De icke-seende improvisatörerna spelar inte blinda utan...Läs mer »

Bloben

Improvisatörerna gör en scen på en plats som någonstans på scenen innehåller en enorm klump av någonting äckligt, kladdigt och segt: en "Blob". Improvisatörerna måste gå eller röra sig genom denna klump under scenen, men deras karaktärer låtsas inte om att bloben är där.

Boris

Basen är att det begåtts ett brott (som inte bestäms i förväg) och en spelare ska förhöra en annan. "Brottslingen" berättar nu ovilligt om det som hänt medan förhöraren slänger in frågor och påståenden som måste inkluderas i historien som då bör innebära att "brottslingen" trasslar in sig ytterligare. Om förhöraren inte är nöjd med...Läs mer »

Bräck sin medspelare i (låg)status

Två improvisatörer spelar en scen där båda har låg status. I scenen ska de försöka bräcka varandra och se till att de hela tiden hamnar under den andra i statusnivå. Läs mer »

Bunny bunny

Hela gruppen står i en cirkel och en person börjar med att böja sina pekfingrar över huvudet (som små kaninöron) först mot sig och sen ifrån sig. Samtidigt säger personen "Bunny bunny" (pekar mot sig) och igen "Bunny bunny" (pekar mot någon annan i gruppen). Den som får "signalen" tar emot signalen på samma sätt....Läs mer »

Bygg en miljö / scene painting

Publiken bestämmer ett antal olika objekt som ska finnas med i scenen. Improvisatörerna placerar ut dessa i scenen och interagerar med dessa under scenens gång. Läs mer »

Byt!

En vanlig scen utspelas men när som helst ropar en regisssör, eller publiken, antingen "Byt" eller "Nej". Då måste improvisatören helt ändra det denne precis sa och komma på någonting nytt. Läs mer »

Byta bokstav

Improvisatörerna måste byta ut en bokstav mot en annan i allt de säger och publiken väljer vilken bokstav som ska bytas mot vilken. Tex R mot L. Läs mer »

Datingshow

Denna teknik bygger på de TV-program för dating som fanns på 80-talet där en person placerades på ena sidan om en skärm och tre andra på andra sidan skärmen. Med hjälp av några frågor skulle den ensamme bestämma vilken av de tre som hon/han skulle gå på date med. En av improvisatörerna får se till...Läs mer »

Dejtvideo

En snabbövning i karaktärsskapande där man ställer ut en stol i rummet riktad mot publiken. Mot denna stol är en fiktiv videokamera riktad och varje improvisatör sätter sig på stolen och pratar in i kameran som en presentation för en dejtingvideo. Det vill säga en video för att presentera sig själv på en dejtingsajt. Varje...Läs mer »

Det är tisdag idag!

Två improvisatörer sitter på varsin stol där den ena börjar med att säga den mycket neutrala meningen "Det är tisdag idag" på vilken medspelaren reagerar mycket starkt på ett eller annat sätt. Denne kan bli arg, ledsen, glad, förvånad, melankolisk etc. och börjar motivera varför denne får den här känslan. Monologen ska vara riktad mot...Läs mer »

Det där är en...

Enkel uppvärmningsövning där alla deltagare går runt i rummet och, för sig själv, pekar på ett objekt i rummet och säger vad det är. Efter ett tag göra man samma sak men pekar på objekt och säger vad det INTE är. Läs mer »

Diabilder

En person ska berätta en historia, exempelvis från en resa, med hjälp av diabilder till en intervjuare. Publiken får hitta på vem personen är och vad denne har gjort, tex en upptäcktsresande som hittat ungdomens källa. Resenären och Intervjuaren står riktade med ansiktet mot publiken och bakom dem står 3-5 improvisatörer beredda. Efter att Resenären...Läs mer »

Dirigenten

Detta är en övning som är publikvänlig och som kräver/lär ut snabbtänkthet. En person "dirigenten" sitter ned (med ryggen mot publiken) framför en grupp improvisatörer som står i en halvcirkel riktade mot dirigenten och publiken. Gruppen ska berätta en historia, förklara något, svara på frågor från publiken, önska välkomna eller liknande. Dirigenten pekar på en...Läs mer »

Djurpersonligheter

Detta är en övning som hjälper improvisatörerna att hitta en karaktär och att spela denna. Varje skådespelare väljer ett djur och går först runt i rummet som detta djur till 100%. Man är djuret genom att använda utseende, rörelser, röst, status, och/eller annat. Sedan tonar man ned djurets karaktär mer och mer 90%, 80% osv...Läs mer »

Död på en minut

En helt vanlig scen utspelas under ganska exakt en minut. Innan denna minut är till ändå måste en karaktär på scenen ha dött. Läs mer »

Drakens skatt

En övning i uppfattningsförmåga. Alla befinner sig i en cirkel omkring en person som står på alla fyra mitt i ringen - Draken. Draken, som blundar, vaktar en skatt som ligger på golvet under ”draken”, vilket kan vara en mössa eller liknande. En i gruppen ska nu smyga fram och försöka ta skatten och draken...Läs mer »

Dramaten

En väldigt enkel övning som går ut på att man ska tala som man gör på Dramaten i Stockholm. Högtravande med långa vokaaaler osv. Det är i praktiken en övning i att prata tillräckligt högt för att publiken ska höra. Läs mer »

Dubbad

Två på scenen spelar upp en scen utan att tala utan rör bara på munnen (mimar). Replikerna sägs istället av två andra som står bredvid scenen. En variant av denna kan bara en på scenen dubbas, då kan det vara upp till tre på scenen.

Dubbeltitt ("Vänta...vadå!?")

En övning där två personer spelar en scen där man vid ett eller flera tillfällen ska bli förvånad och förbluffad med viss latent reaktion. Läs mer »

En har allas röst

Tre improvisatörer är på scen samtidigt men en av improvisatörerna ger också röster till sina andra medspelare (som bara mimar). Läs mer »

En hink vatten

En av tre improvisatörer har huvudet i en hink med vatten. När personen måste andas måste någon gå av scenen. Läs mer »

Endast tala vid beröring

Vanlig scen där improvisatörerna måste vidröra varandra för att få prata. Läs mer »

Ens namn + sysselsättning på samma bokstav

Alla står i en cirkel och var och en tar ett steg in i cirkeln och säger sitt namn tillsammmans med ett yrke eller sysselsättning som börjar på samma bokstav som sitt namn. I samband med det gör man en rörelse som hör samman med denna sysselssättning. Läs mer »

Erogena zoner

Olika (icke-sexuella) kroppsdelar på var och en av improvisatörerna på scen är erogena. Scenen spelas som vanligt men kanske med lite mer kroppskontakt än vanligt, som triggar dessa zoner hos varandra. Läs mer »

Ettordssaga

En enkel och bra nybörjarövning i improvisationsteater. Övningen görs oftast i ring och går ut på att man, som grupp, berättar en historia/saga var och en med ett ord i taget. Första personen säger första ordet, tex "Det". Nästa person säger nästa ord, ex "var" och man fortsätter sedan och säger nästkommande ord för att...Läs mer »

Fel / stor rekvisita

Två par alternerar med att gå in på scen och interagera med en stor rekvisita - som om det rekvisitan vore något helt annat. Man skapar en kort scen på några få repliker. Därefter är det nästa pars tur att gå in och skapa en scen osv. Läs mer »

Fest med kändisar / karaktärer

Till en fest har tre gäster bjudits in av en värd. Gästerna har fått ”roller” som de ska spela och värden ska gissa vilka de är. Ett vanligt sätt att göra övningen är att rollerna är olika kändisar. Gästerna kommer in en och en och nästa gäst kommer in innan den tidigare gått, alla gäster...Läs mer »

Film noir

Man sätter på Film Noir-musik i högtalare för denna scen. I scenen går karaktärerna, från och till, ut i en inre monolog gentemot publiken och förklarar något, exempelvis sin misstänksamhet om den andre på scen i sann detektivanda. Läs mer »

Fjärrkontrollen

Fyra improvisatörer står på scen i en fyrkant som snurras runt så att två alltid står längst fram. De som står längst fram ska spela en scen baserat på en TV-genre som publiken väljer. Läs mer »

Flashback

Denna teknik handlar om vad som hände innan. Två improvisatörer börjar spela upp en scen utifrån det man fått av publiken. När någon av de andra improvisatörerna "kommer på" vad som hänt tidigare som ledde till den aktuella scenen ropar denne "Flashback" och scenen fryser. Den som ropar går in och klappar ut en av...Läs mer »

Flätan (finska färjeflätan)

En övning som kräver någon form av skärmar eller liknande som rekvisita. Man ställer skärmarna bredvid varandra, lite i vinkel mot varandra och med en liten lucka emellan dem. Bakom skärmarna ställer sig improvisatörerna jämnt fördelat på båda sidor. Eftersom turerna kring dessa skärmar är viktiga så kallar vi dem skärm A och B. Scenen...Läs mer »

Flera pratar som en

Detta är en klassisk improövning som kan användas tillsammans och inom andra övningar också. Den går ut på att få en grupp improvisatörer ljuda och skapa meningar som om de vore en person. Ett antal improvisatörer, från två till sex personer, står bredvid varandra och håller varandra om axlarna. Det är bra om de står...Läs mer »

Flest scener på en minut

Deltagarna delar upp sig i två grupper som tävlar mot varandra. En grupp i taget får sedan ett ämne av publiken inom vilket de ska spela upp så många scener de kan under en minut. Läs mer »

Flygplanet

Lägg ut många hinder i rummet som exempelvis stolar, väskor, jackor och allt möjligt som finns att tillgå. Tanken är att man simulerar ett flygplan i dimma. Det finns en Pilot som blundar som ska, med hjälp av flygledaren (en som ser), pratas ner på marken vilket här handlar om att gå oskadd genom rummet....Läs mer »

Följ den som lämnar scenen

Denna teknik är lite bak-och-fram då man ska följa den som går av scenen. Man börjar att spela en scen, som vanligt utifrån det man bett publiken om. Under scenens gång finner en av spelarna en anledning att gå av scenen. Då följer vi med denna ut från plats där scenen utspelades, genom att improvisatören...Läs mer »

Följa fingret

Uppvärmningsövning som görs två och två. En person är dirigent och den andra följare. Dirigenten gör rörelser med sitt pekfinger som den andra ska följa. Läs mer »

Följa hand / knä med näsan

En övning som görs två och två där en följer och en leder. Den som följer följer antingen ledarens hand eller knä med näsan. Man ska under alla omständigheter försöka behålla kontakten, eller så snabbt som möjligt återfå kontakten. På så sätt styr ledaren sin följare runt i rummet.

För många roller

Två improvisatörer startar en scen och allt eftersom läggs fler och fler roller in i scenen. De två existerande improvisatörerna måste spela alla rollerna parallellt. Läs mer »

Före eller efter

En kort scen spelas varefter publiken tillfrågas om de vill se vad som hände före scenen eller vad som händer efter scenen. Läs mer »

Författaren med skrivmaskinen

En bra övning i att leda och följa. På scen finns 4-5 improvisatörer varav en är en författare som skriver på en gammaldags skrivmaskin. Inför scenen får improvisatörerna reda på vad boken som författaren skriver ska heta och vilken genre den ska vara. Författaren börjar med att skriva/berätta en introduktion där hen sätter tonen för...Läs mer »

Förolämpning, sa Bull

Sex improvisatörer är på scen samtidigt i två grupper om tre. I varje grupp finns en ledare "Måns" och två underhuggare: Bill och Bull. De två ledarna/Månasarna startar en scen och börjar prata med varandra. Kort därefter blir Månsarna oense och börjar bråka och förolämpningarna börjar hagla på ett speciellt sätt. Måns 1 påbörjar en...Läs mer »

Fråga och påstående (slagord)

Tre personer är på scen. En har en fri roll och är "straight guy" men de två andra får bara använda sig av två specifika repliker vardera: en fråga och ett påstående. Läs mer »

Framåt / bakåt

En avancerad övning som inkluderar två improvisatörer och en regissör. Improvisatörerna börjar skapa en scen med tydliga och enkla repliker och rörelser. Närsomhelst kan regissören ropa "Bakåt" och då ska improvisatörerna spela scenen baklänges igen, tills regissören ropar "Framåt" igen. Detta pågår i form av en rad "Framåt" och "Bakåt"-kommandon tills allt avslutas. Övningen är...Läs mer »

Frasses hamburgerkiosk

Tre improvisatörer står i kö till Frasses hamburgerkiosk och i kiosken står förstås Frasse. Varje person i kön har något speciellt som påverkar den. Varje person, när den är längst fram i kön, beställer något hos Frasse och spelar en kort scen. Läs mer »

Fyra personer i två rum (fokusskifte)

Två olika par improvisatörer befinner sig i två rum bredvid varandra. Man agerar samtidigt men bara ett par har fokus och pratar, de andra är då tysta. Fokuset alternerar mellan rummen/paren. Läs mer »

Gå igenom rummet blundandes

En inkänningsövning där två personer ställer sig i rummets sidkanter och blundar. De andra i gruppen ställer sig på slumpvis utvalda platser i rummet. De som blundar ska sedan gå från de olika delarna av rummet och hela tiden försöka känna in var de andra befinner sig så att de inte krockar med dem. Läs mer »

Gå inte - du måste bara...

Detta är en övning i att snabbt komma på specifika saker och detaljer. Det är två improvisatörer på scen där en behöver hjälp och en har bråttom iväg. I ena änden av scenen är dörren och resterande är ett valfritt rum. Uppgiften för den improvisatör som behöver hjälp är att se till att hålla den...Läs mer »

Gå mot varandra

En uppvärmningsövning som hjälper improvisatörerna att komma närmare varandra, både fysiskt och psykologiskt! Gruppen delar upp sig i två och två där man ställer sig i två led med ansiktena mot varandra - och blundar. Därefter tar båda, med samma lugna takt, antingen ett steg bakåt eller framåt. Man känner själv in när man ska...Läs mer »

Gå runt och skapa triangel

En övning som likt Mördaren och Beskyddaren går ut på att hela gruppen går runt i rummet. Inför övningen utser man (tyst för sig själv) två personer som man hela tiden ska försöka skapa en liksidig triangel med i rummet. Eftersom alla valt olika personer kommer det bli en pågående och kaosartad dynamik. Efter ett...Läs mer »

Game show

Publiken anger en titel på en Game Show vilken de vill att improvisatörerna spelar upp. Denna innehåller en programledare och 2-3 deltagare. Sen är det upp till improvisatörerna att visa denna Game Show, samt hitta på regler för den, allt eftersom den spelas upp! Läs mer »

Gammalt jobb / nytt jobb

I denna övning spelas en vanlig scen där karaktärerna har en gammal yrkesroll som lyser igenom i allt de gör i sitt nya jobb. Exempelvis en tidigare balettdansös som numera jobbar som lagerarbetare. Läs mer »

Gäng-hets på jibberish

En peppövning för att få upp energin i gruppen. Man delar in gruppen i två gäng som ställer sig på varsin sida av scenen. En från den ena gruppen går, ivrigt påhejad av sina kompisar, över till den andra gruppen och förolämpar dem å det grövsta på jibberish. Förolämparen kommer tillbaka till gruppen med massor...Läs mer »

Ge en present

Enkel nybörjarövning som utförs två och två. En person ger en present till den andra genom att räcka över något imaginärt till den andra. Mottagaren bestämmer (hittar på) vad den fått. Läs mer »

Glasögonleken

Alla i gruppen står i en ring och formar sina tummar och pekfingrar i cirkel kring ögon som glasögon. Någon börjar skicka en signal genom att föra handen nedåt/framåt och samtidigt göra ett ljud. Gör man rörelsen med höger hand skickas signalen åt höger i cirkeln. Närsomhelst kan man byta riktning på signalen genom att...Läs mer »

Grannskapet skvallrar

Detta är en övning som kräver en speciell form av rekvisita i form av förskrivna lappar med bizarra sjukdomar. Dessa sjukdomar kan dock hittas på improviserat allt eftersom också. Eftersom du med all sannolikhet inte har dessa förskrivna lappar så beskrivs denna övning utifrån att du får hitta på sjukdomarna. Scenen utspelar sig i ett...Läs mer »

Hallå där uppe, hallå där nere

En övning i att spela när karaktärerna är i olika vertikala utrymmen medan improvisatöerna ju är på samma nivå på scenen. En karaktär är i scenen högt uppe, en är befiner sig mittemellan och en är längre ner. Improvisatörerna visualiserar detta genom att ropa nedåt när de pratar med den som befinner sig nedanför och...Läs mer »

Halveringstid: 60 sek, 30 sek, osv

En grupp improvisatörer spelar en vanlig scen, helst med tydligt scenarbete och förflyttningar på scen. Karaktärerna får gärna gå på och av scenen under scenens gång. En medhjälpare håller koll på tiden och säger till när det gått en minut. När man gjort denna scen ska man återspela den igen, men nu i en snabbare...Läs mer »

Händer

Två improvisatörer sitter på en stol, eller står, med armarna bakom ryggen. Två andra ställer sig precis bakom och sticker armarna igenom och agerar händer åt den framför. De två improvisatörerna spelar sedan en scen mot varandra utan kontroll över "sina" händer. Läs mer »

Härma gångstil - gissa vem

En övning för en grupp som lärt känna varandra lite. Man kan exempelvis stå i en cirkel där någon som känner sig manad går in i cirkeln och börjar promenera (överagerat) som någon annan i gruppen. Man kan lägga till ljud och rörelser men inte repliker. De andra ska sedan gissa vem det är.

Härma statyn

En person blundar och den andra antar då en pose eller en staty. Den andra ska, fortsatt medan denne blundar, känna efter hur den andra står och sedan ställa sig i samma pose. När denne känner sig klar får hen titta och se hur nära "facit" hen kom. Läs mer »

Hemligheten

En hemlighet kommer att avslöjas under denna scen och publiken hjälper till att berätta vilken hemligheten är medan en av improvisatörerna håller för öronen. Övningen handlar inte om att denne ska försöka lista ut hemligheten och scenen fortsätter även efter att hemligheten avslöjats. Övningen handlar istället om låta en improvisatör få en drivkraft i scenen....Läs mer »

Hissen

Tre-fyra improvisatörer får var och en en bokstav av publiken. Utifrån den bokstaven ska de hitta ett adjektiv eller en karaktär att spela. Scenen börja med att alla går in i en tänkt fyrkant, en hiss, på scenen. Hissen sätts igång men stannar sedan mitt i vilket alla reagerar på och man försöker lösa problemet...Läs mer »

Holy grail

Övning som görs i ring. En person i ringen går fram till en annan som en specifik karaktär och säger "I give you the holy grail". De två personerna bredvid mottagaren av The Holy Grail instämmer därefter och tillsammans säger alla tre, ännu mer förstärkt i karaktär och röst, "He gives you the Holy Grail" osv. Läs mer »

Hönor i väntan på atombomben

En uppvärmningsövning som funkar bra för nybörjare. Gruppen spelar hönor som är ovetande om en annalkande atombomb. Var och en gestaltar en höna som lever sitt vanliga liv. Efter c:a 30 sekunder detonerar atombomben och alla dör. Övningen handlar om att agera där karaktären är omedveten om vad som kommer hända men man som improvisatör...Läs mer »

Inre konflikt (ängel och djävul på axeln)

En improvisatör har en ängel och en djävul med sig på scenen när denne interagerar med en annan karaktär. Det är bara den karaktären som ser och hör dem. Ängeln hjälper karaktärern att ta morialiska och goda beslut medan djävulen ger dåliga och omoraliska förslag. Karaktären hamnar i en inre konflikt kring hur denne ska...Läs mer »

Inre monolog

Man spelar upp en scen och spontant under scenen som spelas avbryter improvisatörerna vid varsitt tillfälle, vänder sig till publiken och berättar (som sin karaktär) sina tankar. Monologen kan ge en fördjupad bakgrund, tex genom att ge en berättelse från barndomen eller förklara hur karaktären egentligen tänker om situationen. Monologen hörs inte av de andra...Läs mer »

Inte 19.30-nyheterna

En nyhetssändning inspirerad av övningen Byt. På scen finns tre reportrar i en TV-nyhetsstudio: Ett nyhetsankare och två andra, exempelvis sportreportern och väderpresentatören. När scenen börjar så börjar en nyhetssändning där nyhetsankaret börjar med att presentera improviserade nyheter. När publiken/regissören känner för det ropar denne "Byt!" och nyhetsankaret måste då byta meningen/ordet/nyheten. Detta kan med...Läs mer »

Intressantare

Ett par improvisatörer spelar en scen. På given signal (från en regissör) skall improvisatören göra det denna göra det man höll på med intressantare utan att utveckla/gå vidare. Om man borstar tänderna ska man alltså göra just det intressantare utan att lägga till något.

Jukebox

Alla improvisatörer ställer sig på scenen bredvid varandra. En "Ledare" frågar publiken efter ett "tema", till exempel en artist, en genre, mat, fordon eller något annat som det går att sjunga något av/om. När ledaren pekar på en skådespelare ska denna börja sjunga en sång utifrån temat. Efter någon vers eller några strofer kan pekar...Läs mer »

Kampsång

En sångimpro som görs av företrädesvis 5 improvisatörer på scen. Sången görs på jibberish med en specifik accent/dialekt, tex amerikanska,  i en form av en sorts "Hej och hå-kampsång". Verserna sjungs på jibberish men refrängen kan vara på, eller innehålla, riktig svenska (om än med samma dialekt). Improvisatörerna bör stå på rad och var och en...Läs mer »

Känslocoachen

Två personer spelar en scen och till sin hjälp har de varsin Känslocoach. Känslocoachen ger dem med jämna mellanrum en känsla eller liknande som de ska införliva in i sitt agerande, tex ilska eller glädje. Läs mer »

Känslodebatt

Två personer debatterar för eller emot ett ämne. Bakom sig har de varsin känslocoach som då och då ger dem en känsla de ska införliva in sin debatt. Läs mer »

Känslosaker

På scenen finns lika många föremål som improvisatörer. Föremålen ges en känsla, personlighet eller annat som den skådespelare som har föremålet ska smittas av. Föremålen tas upp, släpps, lämnas över etc och då följer även känslan/personligheten etc med.

Känslozoner

Scenen delas upp i tre eller fyra olika zoner och publiken får välja vilken känsla som ska råda i vilken zon. När en improvisatör kommer in i den zonen så tar denna känsla över och man agerar utifrån den. Improvisatörerna ska försöka se till att röra sig mellan de olika zonerna allteftersom och gärna med...Läs mer »

Karaktärsfrys

Två personer spelar en scen med två karaktärer. När som helst får någon i gruppen ropa "Frys!" och gå in och byta ut en improvisatör på scenen. Den som går in går då in som en helt ny karaktär medan den som stannat kvar blir kvar i sin samma karaktär. Den nya karaktären initierar en...Läs mer »

Kärleksscen utan beröring

En kärleksscen som spelas helt utan att karaktärerna får vidröra varandra. Scenen bör vara någon form av kärleksscen eller liknande som "kräver" att man rör varandra. Läs mer »

Kasta in ord

Två eller tre skådespelare spelar upp en scen där de måste inkludera ord som publiken ropar under scenens gång. Läs mer »

Kasta kategorier

En koncentrationsövning som är lättare om man har en, eller flera bollar, eller något annat kastbart. Välj först en kategori, ex flicknamn, bilmärken, grönsaker, kroppsdelar, eller dylikt. Den första personen säger en sak ur kategorin och kastar bollen alternativt pekar eller tittar på någon annan som säger något annat ur kategorin och skickar vidare till...Läs mer »

Kasta ljud

En övning där man står i cirkel. En person måttar ett kast till en annan i cirkeln och lägger till ett ljud som detta "objekt" gör när det flyger över till den andra personen. Läs mer »

Kausalitetskarusellen

En övning för att öva kausalitet och en berättelses fortskridande. Gruppen sitter i en ring och en börjar med en enkel mening, tex "Gunilla satte igång tvättmaskinen i tvättstugan". Nästa person börja sin mening med "Detta ledde till..." och fortsätter historien med något som är en direkt orsak av det som den föregående personen sa,...Läs mer »

Klassiskt historieberättande

Det var en gång... Varje dag... ... En dag... Detta ledde till... ... Tills slutligen... Nuförtiden... En övning i klassiskt historieberättande som görs bäst sittande i ring. En person sätter igång historien med att säga "Det var en gång..." och lägger sedan till någonting, exempelvis "Det var en gång en kvinna som hette Lisa och...Läs mer »

Klipp till...

Inspirerat av podden "Klipp till" är detta en form av kaosimpro där man börjar med en vanlig scen under normala förutsättningar. Närsomhelst kan någon ropa "Klipp till" och sen vilken scen man ska klippa till. Läs mer »

Kom

Alla står i en cirkel en bit ifrån varandra. En person börjar gå mot någon annan i cirkeln. Medan den har personen gående mot sig måste hen få ögonkontakt med någon annan i cirkeln som då säger "Kom". Man är då "räddad" och börjar sakta gå mot den personen. Situationen upprepas och den som precis sagt "Kom" måste då hitta ögonkontakt med en ny person och få ett "Kom". Läs mer »

Kommenterad alldaglig sport i slow motion

En variant på VM i tråksyssla. Här utför två improvisatörer en vardaglig handlig/procedur i ultrarapid (slow motion) som de tävlar med varandra i - alla medel tillåtna. Två andra improvisatörer kommenterar som om det vore ett sportevenemang.

Kontrastkänslor

Här får de spelande en känsla tillsammans eller varsin karaktär. De skall sedan under scenen sakta förvandla stämningen eller karaktären till sin motsats. Exempelvis är alla spelande på topp och glatt humör i början, vilket sedan ändras sakta till att bli sorg och tragedi i slutet.

Körskolan

Två stolar är vända mot publiken och de symboliserar förarsäte och passagerarsäte vid en körskola. Olika karaktärer kan spelas av både körlärare och elev. Övningen kan användas som uppvärmningsövning med mer eller mindre snabba scener och att de spelande byts av hela tiden. Exempelvis att Adam och Eva sitter som elev och lärare under en...Läs mer »

Kroppsdelar med egenskaper

Uppvärmningsövning som även kan användas som karaktärsdrag i scener. Som uppvärmningsövning går den ut på att improvisatörerna i gruppen ombeds tänka på någon av sina kroppsdelar. Sedan ska man tilldela denna kroppsdel en känsla, tex ångest, ilska, nyfikenhet etc. Man går sedan runt i rummet som om kroppsdelen hade denna känsla, tex att ens armbåge...Läs mer »

Kroppslåsning, talfel och / eller spasm

Två gamla vänner med antingen en kroppslåsning, ett talfel eller en sorts spasm möts. De samtalar och börjar vid något tillfälle kommentera den andras handikapp. Endera personen vägrar dock erkänna sitt handikapp och man börjar bråka för att sedan skiljas antingen som vänner eller ovänner.

Lärarrummet

En övning för fyra personer som utspelar sig på ett möte av något slag. Den utspelar sig med fördel sittandes och därmed krävs fyra stolar. I grundutförandet är det i ett lärarrum men det kan vara vad som helst (publiken kan bestämma exempelvis). En person har kallat till mötet, tex en rektor, och denna person...Läs mer »

Låtsas äta en frukt

En mycket enkel övning i gestaltning som passar bra för nybörjare eller som uppvärmningsövning för att komma igång med gestaltning. Man står i en ring och kan antingen "ge" en frukt till personen bredvid som sedan, mycket detaljerat, skalar och äter frukten. I en annan version kan gruppledaren berätta vilken frukt alla ska äta så...Läs mer »

Lek med spontana regler

Hela gruppen är på golvet och tillsammans med rörelser och ljud (dock utan repliker) så hittar man på en odefinierad lek som sker spontant och dynamiskt och kan närmast likna en dans. Läs mer »

Levande rekvisita

Fyra personer är på scen, två stycken som driver en scen och två personer som (tyst) endast agerar rekvisita åt aktörerna. Läs mer »

Liftaren

Fyra personer sätter sig i en "bil" bestående av fyra stolar . De andra i gruppen väntar på led. Den som står längst fram i ledet ställer sig som en liftare och blir upplockad. När den kommer in i bilen har denne med sig en känsla eller karaktär som smittar av sig på alla i bilen. Läs mer »

Ljudeffekter

Två spelar en scen, två andra, skådespelare eller publik, gör ljudeffekter till scenen. Spelet på scen och ljud måste förhålla sig till varandra och kan både leda och följa improvisatörerna på scen. Läs mer »

Ljugarbänken

En övning som görs i en gruppcirkel. En person börjar genom att berätta en lögn om sig själv. Nästa ska bräcka denna lögn genom att berätta motsvarande lögn men lägga till något som är värre och så vidare. Man fortsätter bräcka lögnen tills man inte klarar mer, då börjar man om med en ny lögn.

Marshmallows

I denna övning spelar två improvisatörer en scen där ingen får lov att skratta, varken improvisatör eller publik. Om någon skrattar måste improvisatören stoppa en marshmallow i munnen (utan att svälja) varefter scenen fortsätter. Läs mer »

Max två på scenen

En övning som bör ske i farstempo med mycket ut och in. I övningen behövs 3-4 improvisatörer men bara två personer är på scen samtidigt. Två personer börjar en vanlig scen och inom kort motiverar en person att den måste gå av scenen och i samma sekund äntrar en annan improvisatör scenen och fortsätter. När...Läs mer »

Meta-meta

En idé baserad på idén om en tavla i en tavla i en tavla osv. En miljö med möjliga karaktärer bestäms från början i vilken en scen spelas upp. Under scenens gång ropar en "Regissör": TACK! och går in och tillrättavisar/spelar rollen som hen vill se den. Därefter fortsätter scenen och en ny Regissör utifrån...Läs mer »

Monolog med störning i varje öra

En till tre personer sitter på en stol på scen och ska berätta varsin monolog. Bredvid berättaren står två andra peroner vars uppgift är att störa berättaren genom att kupa sina händer kring varsitt öra och förvilla, säga andra ord och på alla sätt och vis få berättaren att komma av sig i historien. Läs mer »

Mördaren och beskyddaren

Varje person utser tyst en annan person i gruppen som är en Mördare och en annan person som är en Beskyddare. Sedan ska man gå runt i rummet och hela tiden försöka se till att Beskyddaren är mellan sig själv och Mördaren. Läs mer »

Namntagen

Uppvärmningsövning som är bra för att lära sig nya namn. Alla i gruppen går runt i ett rum och en börjar som zombie/monster. Monstret väljer ut någon i rummet och börjar gå mot denne på ett "skrämmande sätt". Den som är utsatt för monstret måste då säga ett namn på någon i rummet. När det...Läs mer »

Nedskärningar

I denna övning handlar det om nedskärningar på en teater. Man har  tre-fyra improvisatörer på scen och en regissör vid sidan av scenen. Improvisatörerna gör först en vanlig scen som regissören efter ett tag avbryter och lägger sig i. Regissören, som har en aktiv roll i övningen, förklarar för någon av improvisatörerna att denne fått...Läs mer »

Nyhetsstudion

Nyhetsstudion kan göras i många olika versioner, i en version sitter två personer i studion som nyhetsankare / bisittare och två finns ute på fältet: en reporter som intervjuar och en som blir intervjuad (som olika karaktärer). Nyhtetsstudion hittar på vilka nyheter som finns och vem som ska bli intervjuad. Emellan de olika reportagen kommenterar...Läs mer »

Olika filmgenrer

Improvisatörerna spelar först upp en scen som gärna får vara väldigt tråkig och intetsägande på en tråkig plats. Sedan får publiken välja vilka filmgenrer de vill se denna scen (western, sci-fi, skräck, buskis osv) och så gör man om scenen i dessa genrer. Man får ta sig friheter i handling, repliker etc när man gör...Läs mer »

Om du fattar vad jag menar

En scen spelas upp där improvisatörerna använder så många uttryck eller aforismer de kan kopplade till den aktuella scenen och avslutar varje replik med ”...om du förstår/fattar vad jag menar”. Läs mer »

Osannolika superhjältar

Scenen börjar med en improvisatör på scenen. Denne får av publiken reda på en katastrof som är på väg att hända som karaktären måste förhindra. Publiken ger också improvisatören rollen som en osannolik superhjälte, ex "Den fantastiska gräddvisparpojken, Den supersnabba näspetarkvinnan, Den frenetiskt övertaxerande mannen" - en superkraft denne förstås måste använda för att lösa...Läs mer »

Oscar-vinnarscenen

Tre personer (ex. Anna, Bertil och Caroline) är på scen och spelar en vanlig och rätt "tråkig" scen. Efter ett tag ropar regissören "Oscarscen" och sen namnet på någon av improvisatörerna, tex "Anna". Då tystnar de andra och Anna gör en skådespelarprestation som om det vore den hon vann en Oscar för. Då ska det...Läs mer »

På väg att säga…

Två improvisatörer spelar en scen där en, eller båda, är på väg att säga något viktigt, till exempel: "Jag älskar/hatar dig". Karaktärerna kommer dock aldrigt riktigt dit eller kommer dit försent. Hela scenen spelas alltså på förväntan om det som aldrig sägs.

Panelen

Tre personer sitter eller står på scen och publiken får ställa frågor till denna panel. En ger goda råd, en ger dåliga råd och en ger usla råd - i nämnd ordning. Läs mer »

Parallellhandling

Två par improvisatörer spelar två separata handlingar som spelas på varsin scenhalva. Läs mer »

Parkbänken

Några personer kommer och sätter sig på en bänk och börjar prata. Efter ett tag ska man komma till en punkt där alla reser sig och går samtidigt, av samma anledning. Läs mer »

Personlighetsklyvning

Två på scen möts i en vardaglig situation (intervju, butik, expedition osv) med så många olika personligheter som möjligt under scenens gång. Dock ska den röda tråden i samtalet och dialogen följas. Exempelvis A och B möts i en tänkt arbetsintervju där A och B ständigt tar sig an nya personligheter. Arbetsintervjuns allmänna former fortsätter...Läs mer »

Perspektiv

En scen utspelas tre gånger av två improvisatörer. Den första scenen ska vara så neutral som möjligt. Andra gången ska den vara (starkt) vinklad från ena personens vy, och tredje gången från den andra personens upplevelse av samma situation. Läs mer »

Poetry bam

Be publiken om två saker som inte har med varandra att göra. Nu ska varje spelare framföra en usel dikt där föremålen finns med - och som rimmar. Om någon misslyckas ska publiken skrika ”Dö” och spelare ska då dö dramatiskt på scen.

Popcorn som poppar på marken

En enkel övning som passar bra för nybörjare. Alla ligger på marken som opoppade popcorn. Värmen sätts på och allteftersom börjar alla "poppas" viket visar sig i en kroppslig poppning som synkas någotsånär med de andra "popcornen" i pannan.

Prata med mjukisdjuret

En person börjar med att lägga upp ett mjukisdjur på en stolen på ett specifikt sätt. Nästa person går fram och spelar en scen mot mjukisdjuret inspirerat av dess placering på stolen. När man gjort sin scen justerar man mjukisdjuret till en ny position som inspirerar nästa improvisatör. Läs mer »

Presskonferensen

En improvisatör håller en presskonferens och blir utfrågad av de närvarande reportrarna. Den som blir utfrågad vet inte vem hen är eller varför presskonferensen hålls men det vet reportrarna och publiken. Den utfrågade ska gissa vem hen är och varför presskonferensen hålls. Läs mer »

Produktplacering

En vanlig scen där improvisatörerna konstant smyger in reklam och produktplaceringar i sina repliker och aktioner. Läs mer »

Programledare med en jibberish-gäst + tolk

Detta är en av många liknande jibberish-övningar. I denna, som passar väl inför publik, har man en Programledare som ska intervjua en expert inom något ämne (publiken väljer). Denna Expert talar dock bara jibberish så Experten har med sig en Tolk som översätter vad tolken frågar. Tolkens uppgift är att försöka skapa sig en uppfattning...Läs mer »

Psykfrys

En katotisk övning som lämpar sig väl att avsluta en kväll med högt tempo. Det är en sorts "inga regler"-impro men med massor av regler! Några börjar en scen och allteftersom kan vem som helst ropa "Frys!" och ändra förutsättningarna, tex med en ny regel "Ni får inte säga bokstaven S", nya förutsättningar "Du är...Läs mer »

Radarpar

Den här övningen är för 2 eller 3 jämna par (företrädesvis 2 par = 4 personer). Man är då två par där parterna känner varandra såpass väl att de mest hela tiden avslutar sin partners meningar. Det är en bra övning som kräver god inlyssning och snabbtänkthet. Exempel Två par: Anna & Bertil samt Conny...Läs mer »

Radioteater

Gruppen sitter och blundar och spelar radioteater. Man hittar på en titel på radioteatern och sedan skapar man en scen tillsammans. Ibland antar man, som improvisatör, en karaktär som pratar med någon annans karaktär, ibland gör man ljudeffekter och ibland är man tyst. Läs mer »

Räkna med olika karaktärsröster

Man sitter två och två och en improvisatör räknar uppåt med olika röster för varje siffra. Efter varje röst får den andra säga Ja eller Nej. När motspelaren valt ut en röst så håller man en kort scen/replikskifte där den första improvisatören pratar med den rösten. Läs mer »

Räkna och hoppa över siffran 7

Man räknar stående i cirkel, en efter en, upp från 1. Vid varje multipel av 7 (tal delbart på 7) eller tal som innehåller 7 ska man istället klappa händerna alternativt säga nästkommande tal. Läs mer »

Räkna till 20 i ring

En övning för att känna in varandra och komma in i ett "group mind"-tänk. Den kan också användas för att lugna ner tempot. Alla deltagare står i en ring och man kan antingen göra detta tittandes eller blundandes. En person säger "1" och när nästa person "får feeling" säger denne nästkommande siffra, dvs "2". Detta...Läs mer »

Regissören

En scen spelas normalt tills ”Regissören” kommer in och avbryter och ger nya instruktioner om hur scenen ska spelas. Scenen spelas upp igen med de nya instruktionerna tydligt genomförda. Under scenens gång ges tre till fyra nya instruktioner ungefär.

Reklamationen

En improvisatör går utom hörhåll och publiken bestämmer en vara som improvisatören ska reklamera - utan att alltså veta vad det är. Improvisatören ska försöka ta reda på vad det är hen reklamerar under scenens gång. Läs mer »

Repet

En enkel övning där man övar på att snabbt få det någon säger in i handlingen. Man behöver vara minst tre personer men passar bättre för en större grupp. En person (Mimaren) ställer sig "på scen" framför de andra och börjar mima  en syssla, tex kokar kaffe. Under tiden som det sker står en annan...Läs mer »

Replik från publik

En övning som passar perfekt att göra på scen. Två till tre improvisatörer är på scen och gör en valfri scen, eventuellt initierad av publiken enligt plats/relation eller liknande. Improvisatörerna gör en scen men närhelst de får infall mitt i en replik vänder de sig till publiken för hjälp med en fullständig replik eller ett...Läs mer »

Replik-räknande

Uppräknade nummer istället för repliker Läs mer »

Repliker från alfabetet (ABC)

En övning som är lätt att förstå men rätt svår att bemästra. Den går ut på att (företrädesvis) två personer har ett replikskifte där varje replik måste börja på nästa bokstav i alfabetet med start på A. Exempel: Alltså, ska du verkligen ha på dig den där tröjan? Bara för att du tycker att den...Läs mer »

Repliker från SMS

Detta är en övning som gör sig bäst inför publik. Man lånar då mobiltelefonen från en (modig) person från publiken där denne får leta upp en sms-konversation denne gjort med någon. Denna sms-konversation bör vara utan känslig information och med förhållandevis korta sms, för enkelhetens skull. Improvisatörerna spelar en vanlig scen där en person enbart...Läs mer »

Repliklappar

En uppskattad övning som passar bäst inför publik. Man får förbereda med en mängd små lappar och pennor som man sätter ut i lokalen i väntan på föreställningen. Publiken som väntar på föreställningen får då skriva lappar med olika repliker som de vill ha med i föreställningen. Under scenen tar sedan improvisatörerna en handfull lappar...Läs mer »

Sa hon / sa han

Två improvisatörer är på scen och gör en vanlig scen men med det viktiga undantaget att man kontrar varje replik från motspelaren med "sa han/hon och..." där man lägger till något som en motspelare ska göra. Motspelaren gör då genast denna aktion. Varje replik avrundas på så sätt av sin motspelare. Läs mer »

Saga med hjälp av Ja / Nej-frågor

En saga skapas genom att någon gissar vad som finns i sagan och den som "berättar" svarar med Ja och Nej. Det finns dock en twist! Läs mer »

Saga med särskilda behov

Man frågar publiken om en klassisk saga (som alla kan) och varje improvisatör tilldelas en roll från den sagan. Därefter får varje improvisatör dessutom ett handikapp eller ett speciellt sinnestillstånd att förhålla sig till. Det kan vara en stamning, speciell gångstil, kraftig depression eller liknande. Därefter spelas sagan upp improviserat.

Sammansatta ord i ring (baram-pam-pam)

Bra uppvärmningsövning och en övning som ger energi till deltagarna. Man står i ring och alla klappar takten mot benen. Den första personen säger, på taktslaget, ett ord. Exempelvis: "Kalas". Nästkommande person i ringen säger då det första ordet den kommer på, på nästa taktslag, med ambitionen att skapa ett sammansatt ord. Exempelvis: "kula". Gruppen...Läs mer »

Samurajen

En fysisk uppvärmningsövning som skapar energi och närvaro. Alla ställer sig i en cirkel och någon börjar med att höja båda sina armar, ihop, över sig (som ett svärd) och ropa "HI!". Direkt därpå skapar de två personerna bredvid denne motsvarande "svärd" med sina armar och måttar ett slag mot den första personens mage och...Läs mer »

Scen på vers eller rim

En scen där alla repliker ska ske på någon form av vers eller rim.Spel Läs mer »

Scener från en hatt

Spela upp korta scener utifrån lappar på vilka publiken skrivit förslag på scener som sen dras ur en hatt. Läs mer »

Se men inte höra

Två improvisatörer spelar en (fysiskt aktiv) scen och två får titta på utan att höra replikerna. Dessa två ska sen spela upp scenen genom att använda samma rörelser men med egna repliker. Läs mer »

Sekten (mässan)

En rolig och rätt skruvad uppvärmningsövning för en grupp som känner varandra lite bättre. Det är en uppvärmningsövning som kan göras inför publik om man vill. Gruppen har en sekt och ledaren (tex läraren eller publiken) väljer ut ett vardagsföremål som är föremålet som denna sekt dyrkar. Det kan vara en diskborste, ett strykjärn eller...Läs mer »

Semesterminnen

En övning som görs i ring med c:a 4-6 personer. Någon börjar berätta om den senaste semestern och inkluderar de andra som konstant avbryter och fyller på. Tillsammans återberättar man minnena från semestern och utökar historien. Läs mer »

Sexy, smelly, funny

Denna övning/game är för (exakt) fyra personer som alla är på scen samtidigt, även om det är fördelaktigt att gå på och av scenen under övningen. Varje person utser bland sina motspelare: En som är "sexy", det vill säga en person man är attraherad av En som är "smelly", en man tycker luktar illa En...Läs mer »

Showstopper

En sångimproövning där två eller tre personer är på scen och gör någon alldaglig syssla. Vid ett tillfälle, när det känns rätt, börjar en av improvisatörerna sjunga sina repliker som om denne vore i en musikal. Texten ska handla om scenen och kan tex fördjupa eller beskriva vad personen känner. När sången slutar återgår allt...Läs mer »

Singing in the ring

Detta är en övning för gruppen, och inte främst för uppspel. Alla ställer sig i en ring. En kliver in och börjar sjunga en sång (eller något sångliknande). Så snart någon i ringen associerar/kommer på en annan sång utifrån det man hör kliver man in, knackar sångaren på axeln och börjar sjunga sin sång. Det...Läs mer »

Sista ordet = Första ordet

En övning där varje replik måste börja på det sista ordet förra repliken slutade på. Läs mer »

Ska vi...JA!

Alla står på golvet och någon ropar något alla ska göra, tex "Ska vi hoppa hopprep", varvid alla svarar "JAAAA!". Sedan mimar man det ett tag tills nästa person får ett infall och hittar på en ny syssla alla ska göra (till samma bifall). Läs mer »

Skådespelarens mardröm

En av de två på scen en får ett befintligt manus, en serietidning, eller ett annat papper med repliker. Denna improvisatör får enbart använda replikerna därifrån men medan den andra på scenen improviserar sina repliker och motiverar det den "begränsade" improvisatören säger. Den som läser sina repliker ska agera normalt i scenen och inte bara...Läs mer »

Skattkistan

Ur en imaginär kista tar man fram ett föremål och talar om vad det är och varför man har sparat det i kistan. Varje föremål i kistan berättar lite mer om ens karaktärs liv. Läs mer »

Skrämma iväg från parkbänken

En övning i bland annat att karaktärsskapande. Placera ut tre stolar till en bänk. En person sitter på bänken och sedan kommer nästa person från gruppen in. Denne ska på ett eller annat sätt "skrämma iväg" personen från parkbänken, antingen genom att vara otrevlig, att övertyga den andra om att lämna eller liknande. Sen kommer...Läs mer »

Skruven

Tre improvisatörer är på scen och spelar tre tydliga karaktärer, gärna med tydliga röster och kroppsform/kroppsrörelser. Vid slumpvisa tillfälle ropar en regissör "Skruven!" och då roterar alla improvisatörer och tar varandras karaktärer enligt ett givet rotationsmönster. Man fortsätter då scenen som sin nya karaktär från den nya karaktärens plats. Exempel Asta 98 år (I1) står...Läs mer »

Slå vad

En uppvärmningsövning och lek för att komma igång kroppsligt och få upp energin. Variant ett: Dela upp spelarna två och två. Nu ska de två försöka slå den andre på vaden och undvika att sjäv bli slagen. Variant två: Alla mot alla. För att begränsa tiden kan man bestämma att man ska samla ihop ett...Läs mer »

Som om inte det vore nog...

En berättarövning som syftar till att hjälpa improvisatörerna att ladda historierna med värde. Man berättar en historia en mening i taget (tex i ring sittandes på stolar) där den första meningen är neutral, tex Gunnar surfar på en våg. Sedan får nästa person i ringen säga en mening som förstärker risk, potential eller värde i...Läs mer »

Space Jump

Man börjar med N antal personer på scen. En (1) påbörjar en scen alldeles på egen hand. När någon form av problem blir etablerat "fryser" någon av de återstående personerna, går in och påbörjar en helt ny scen. Denna nya scen har alltså två karaktärer. När problemet i denna scen etablerats, "fryser" en av det...Läs mer »

Spegelbild i cirkel

Alla står i en cirkel. En person gör en rörelse/gest och kanske ett ljud. Grannen tittar på och gör sedan exakt det hen sett vänd mot nästa person i cirkeln och så vidare. Det viktigaste är att man kopierar det man ser från grannen och inte det man sett att personen tidigare gjort eller vad...Läs mer »

Splitt-scen

En övning som utspelas i två olika rum, med fyra improvisatörer som spelar två karaktärer som rör sig mellan de två rummen. Olika improvisatörer spelar samma karaktär men i de olika rummen. Läs mer »

Stå i led i ordning

En bra förstaövning för en helt ny grupp. Man delar upp gruppen två lika stora delar och de ska sedan tävla mot varandra att snabbt sortera in sig i led i olika ordningar. När laget sorterat in sig i ordning sträcker alla upp armen för att visa att man är klar. Det är förstås oviktigt...Läs mer »

Stå, sitta, böj

En övning för exakt tre deltagare där en alltid måste vara stående, en sittande och en böjd (på ett eller annat sätt). När någon justerar sin position, tex ställer sig upp från sittande, måste de andra reagera och byta position så att ordningen återställs. Läs mer »

Start- och / eller slutreplik

Improvisatörerna spelar en helt vanlig scen men publiken bestämmer vilken startreplik och/eller slutreplik som ska användas. När slutrepliken sagts är scenen slut. Läs mer »

Status

Improvisatörerna blir tilldelade en statusnivå från låg till hög. Ingen av deltagarna vet vilken status de andra har. Sedan spelar man en scen man ska försöka etablera sin status gentemot de andra. Läs mer »

Statusskifte

Två personer spelar mot varandra där en från början har hög status och den andra låg status. Under scenens gång kommer improvisatörerna vid något tillfälle att skifta status så att den som hade hög status får låg, och vice versa. Sedan fortsätter man scenen ett litet tag till och etablerar dessa nya statusnivåer. Läs mer »

Staty / foto från vilken film?

Man delar upp sig i två grupper där varje grupp ska gestalta 2-3 scener från en, eller flera, kända filmer. Den andra gruppen ska gissa vilken film scenen kommer ifrån. Läs mer »

Stoldansen

Placera en stol mitt på scenen och sätt på en rytmisk instrumental musikslinga i bakgrunden. Alla ställer sig på ett led och den första personen i ledet går fram och gör någon form av rörelse med stolen (tex ställer foten på stolen). Nästa person går fram till stolen och gör föregående rörelse och inkluderar en...Läs mer »

Stuntmän

Två improvisatörer spelar en scen, två andra är ”stuntpersoner/stuntmän” beredda bredvid. Då någon i scenen ropar ”Stunt” hoppar stuntpersonen in, byter plats, och genomför det som är på gång. Läs mer »

Tala och ta in annat tal

Två personer står vid varsitt "podie" och berättar om ett ämne. Talen hålls samtidigt och i mun på varandra. Under tiden som improvisatörerna håller talet ska de ta in vad den andra säger och inspireras av och inkludera det denne säger i sitt tal. Läs mer »

Talfelet

Sätt tungan framför tänderna i underkäken. Spela en scen där ni börjar prata, hamna i konflikt, skiljs som vänner eller ovänner. Läs mer »

Tankebubblan

Två improvisatörer är på scen och spelar en vanlig scen. Vid sidan finns två andra improvisatörer som represeranter deras egentliga/inre tankar, som ofta står i kontrast med vad som sägs. Läs mer »

Tap out-berättelse

Flera improvisatörer berättar en historia tillsammans. En börjar berätta men därefter avbryter och fortsätter någon av de andra genom att knacka den som berättar på ryggen och tar över historien osv. Läs mer »

Temaord

Gruppen står/sitter i ring och man bestämmer ett tema, tex "Kärlek". Därefter säger varje person, spontant och utan ordning, ett ord, en fras eller liknande som denne associerar till temat. Man ska försöka zooma in gentemot en gemensam nämnare eller undertema.

Three way dubbing

Tre improvisatörer är på scen samtidigt men man för inte själv sin egen röst utan istället en av sina medspelares röster, som då mimar. Läs mer »

Tre regler från publiken

Be om tre "regler" från publiken. Dessa kan vara vad som helst, exempelvis man får inte säga vissa ord, reagera på ett visst sätt i viss situation, fysiska begränsningar. Improvisatörerna spelar sedan en scen med dessa regler. Läs mer »

Tre saker!

En uppvärmningsövning för att komma igång och skapa energi i gruppen. Man står i ring och alla ropar tillsammans "Tre saker!" och sen säger den som börjar något helt valfritt som fortsättning tex: "som man har på huvudet / som ligger under din säng / som du vill äta till frukost i morgon" till personen...Läs mer »

Tryckaren

En övning som kan passa bra en bit in i en kurs eller liknande där ensemblen känner varandra lite mer men fortfarande kan behöva ta ett steg närmare varandra för att kunna interagera mer fysiskt på scen. Den kan komma att kännas obekväm för deltagarna men det är också halva syftet. Utan musik eller liknande...Läs mer »

Tvångstankar

Alla improvisatörer får inför scenen en trigger och en reaktion. Det vill säga när något händer i scenen ska man utföra sin reaktion. Varje skådespelare vet endast sin egen trigger och reaktion. I övrigt fortsätter man som spela scenen som vanligt. Läs mer »

Undertexter / textremsa / subtitles

Två improvisatörer pratar jibberish och två andra improvisatörer förklarar vad de precis sa genom att springa över scenen med imaginära textremsor och samtidigt tolka vad jibberish-improvisatören precis sa. Läs mer »

Undertryckta känslor

En scen spelas där improvisatörerna har en mycket stark känsla, men som undertrycks. Läs mer »

Vad gör du?

En enkel uppvärmningsövning som görs i ring. En person ställer sig och börjar mima en syssla, tex borsta tänderna. Personen bredvid frågar denna "Vad gör du?". Mimaren säger då något helt annat än det denne faktiskt gör, tex: "Jag sorterar mina frimärken". Personen som frågat "Vad gör du?" börjar då mima sysslan "sortera frimärken" och...Läs mer »

Vad har du i garderoben

Dela upp gruppen två och två. Den ena säger ungefär: "Vill du se vad jag har in min garderob?" och öppnar dörren. Den andre tittar in och frågar ungefär: "Varför har du en ............. i din garderob?" Här använder man det som man i stunden kommer på att man "ser" i garderoben. Det kan vara...Läs mer »

Vad säger du om det?

Improvisatörerna delar upp sig i två olika lag och får en banal vardagssyssla att göra, tex att vattna blommor. Efter att den första mimat vardagssysslan helt normalt går nästa person upp på scen, från motståndarlaget, och gör samma vardagssyssla men som en kraftigt skruvad eller överdriven version av den och avslutar med att utmanande säga "Vad säger du om det?!" till motståndarlaget som ska försöka bräcka detta. Läs mer »

Världens värsta...(yrke)

En uppvärmningsövning som även fungerar inför publik. Man väljer ett yrke (eller får ett yrke från publiken) och ska sedan gestalta yrket utifrån att man vore världens värsta/sämsta på det yrket. Man gestaltar detta mitt i ringen (eller gentemot publiken) tills de andra fattar vad improvisatörens idé och säger då "Jag fattar" och avbryter scenen....Läs mer »

Vi är två...

En uppvärmningsövning man gör stående i ring. Två personer tar ett steg in i ringen och den ena säger något i stil med "Vi är två astronauter" och börjar mima en relaterad rörelse till det, tex att man svävar i rymden. Därefter lägger den andra till något till beskrivningen, tex "...och vi har fått hål...Läs mer »

Viskleken med gester

Detta är en övning som gör sig utmärkt inför publik och är ett perfekt sätt att introducera varje improvisatör för sig när denne kommer in på scenen. I en variant av detta frågar man publiken efter en yrke, en plats och ett föremål och det är då bara den första improvisatören (I1) som vet om...Läs mer »

VM i tråksyssla

Två personer sitter på stolar riktade mot publiken. En är Sportkommentator och en är Expert. Bakom dem står en grupp andra improvisatörer redo att utföra ett "VM i Tråksyssla". Övningen går till som så att publiken får ge förslag på olika tråkiga vardagssysslor man gör i hemmet. Exempelvis "städa", "laga mat", "dammsuga", "diska". Utifrån dessa...Läs mer »

Whisky mixer

En uppvärmningsövning i högt tempo! Hela gruppen står i en cirkel och man skickar runt en signal som är olika beroende på vilken riktning den skickas. I den ena riktningen i cirkeln (tex höger) riktar man sig till personen till höger och säger "Whisky mixer" och i den andra "Wicker misses" eller något annat snarlikt...Läs mer »

Zip zap

En uppvärmningsövning som utförs med hela gruppen i ring. Man skickar en signal genom cirkeln genom att slå ihop händerna samtidigt som de glider ifrån varandra i en riktning (svårt att förklara). Samtidigt som man gör det säger man "Zip" och skickar signalen till personen bredvid en. Detta görs tills någon skickar signalen rakt över...Läs mer »

Utöver dessa nedan så finns också några exempel på övningar som i nuläget bara finns som titel men utan beskrivning. Du hittar dessa här. Saknar du någon övning? Du får gärna komma med tips, tex i kommentarsfältet, men skriv en ordentlig beskrivning av övningen!

 

Leave a Reply