3 karaktärer på 1 kvadratmeter

En rätt utmanande övning där en improvisatör spelar tre karaktärer på en och samma gång som håller en konversation med varandra. En av karaktärerna bör vara lång/stor, en mellanlång och en kort. Varje karaktär bör ha en karaktäristisk röst också. Man står hela tiden på samma plats men justerar vinkeln hela tiden.

Man börjar med två olika karaktärer, den medellånge och (exempelvis) den långe. När den meddellånge pratar med den långe så pratar man med dennes specifike röst och tittar uppåt och riktar sig till vänster (som om denne karaktären stod där). Lite som i “Hallå där uppe, hallå där nere“.

När den långe svarar så svarar man förstås med den långes röst och tittar samtidigt nedåt till höger. Man alternerar mellan dessa två karaktärer så att publiken kan lära sig dessa två karaktärers röst och position.

Efter ett tag kommer den korta/tredje karaktären in i scenen och den är då placerad till höger om den medellånge. När den pratar med den medellånge tittar den alltså uppåt och till vänster och pratar med sin “korta” röst.

Detta är en mycket utmanande övning som inte bara kräver att man kan hålla en konversation med sig själv utan också att man hela tiden kommer ihåg kroppshållning, röst etc åt varje karaktär.

 

0no comment

Leave a Reply