Älg, älg, älg

En högintensiv uppvärmningsövning där alla står i en ring. En börjar och säger “Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg” och på sista “Älg” pekar på någon annan i ringen.

Då ska mottagaren, tillsammans med de två som står intill på var sin sida bilda en “älg”. Detta görs genom att den i mitten sätter upp sina bägge händer som horn. De två på sidorna lutar sig mot mitten och sätter upp handen närmast mittenpersonen som förstorning av hornen. Tillsammans säger de “älg” runt sju gånger och pekar sen på nästa person.

När någon gör fel får den stiga åt sidan och vila, alternativt gå ett varv utanför cirkeln som en älg, alternativt så bara jublar alla och man börjar om.

Vill du bidra med ett foto på hur denna älg ser ut när man gör den? Mejla den till christoffer@impro.se.

Hela gruppen kan deltaI ringSkapa energiUppvärmning
0no comment

Leave a Reply