Ali Baba och de fyrtio rövarna

Uppvärmning och koncentrationsövning där alla står i en cirkel. Börja med att etablera en rytm tillsammans genom att säga “Ali Baba och de fyrtio rövarena” eller annan ramsa. Fortsätta att upprepa denna ramsa.

När rytmen är etablerad börjar en person börjar göra en gest till rytmen, till exempel knacka sig på huvudet. När meningen upprepas tar spelaren bredvid över denna gest medan den första startar en helt annan ny gest. Tredje gången meningen är klar tar spelare tre över den första gesten, spelare två gör den andra gesten och spelare ett uppfinner en ny igen. För varje gång ramsan upprepas lägger spelare ett till en ny gest. Och så flyttar varje gest vidare runt i ringen. Varje gest går alltså runt som en våg på vattnet genom cirkeln.

Detta handlar om koncentration även om det i sig inte måste vara svårt. Allt man behöver göra är att titta på spelare före och ta över den gesten.

Gestaltning och kroppsspråkHela gruppen kan deltaKoncentrationUppvärmning
0no comment

Leave a Reply