Armando

Detta är en “storytelling”-teknik där alla är med. Be publiken om en titel på er berättelse eller något annat bara så att ni kan bygga en historia av det.

Nu börjar någon berätta historien men så snart någon annan får en idé, eller bara tycker att är det dags, kliver denne fram och knackar berättaren på axel och fortsätter berättelsen precis där den avbröts.

Om två eller fler kliver fram samtidigt ska de fortsätta berättelsen tillsammans på lämpligt sätt, till exempel två med en röst, vartannat ord, gibberish med tolk, en berättar den/de andra spelar upp. Bytena ska gärna komma ofta.

GamesSpontanitet
0no comment

Leave a Reply