Associationsring

Alla lägger sig i en ring med huvudena inåt och axlarna nära varandra. En börja med att säga ett ord, vilket som helst, nästa säger det första ord man associerar med ordet, och så vidare runt, runt tills man är nöjd.

AssociationHela gruppen kan delta
0no comment

Leave a Reply