Attityder

Fråga publiken efter ett antal attityder/känslor man kan ha gentemot en annan person. Lämpligen lika många som improvisatörer på scen eller möjligen en färre. Spelarna bestämmer snabbt vilken attityd man vill ha till vilken av de andra spelarna. Spela sen en scen där varje spelare intar vald attityd gentemot en medspelare varje gång man interagerar med denna.

GamesKänslor och attityder
0no comment

Leave a Reply