Av / på

Tre personer är på scen och innan scenen sätter igång så bestämmer publiken med hjälp av en regissör tre ord som ska agera som triggerord för respektive improvisatör. Triggerorden bör vara fördelade på ett vanligt,, ett halvovanligt och ett ovanligt ord.  Person 1 kan ha tex ha “men”, Person 2 “hitta” och Person 3 “försvarsminister”.

Scenen börjar med två improvisatörer men så fort en person hör sitt ord ska denne gå av scenen (om denna är på scen) alternativt gå scen om, man inte står på scen. När man går av scen måste man på direkten komma på en motivering varför man måste gå och sen gå av omedelbart.

Det kan hända att det bara blir en improvisatör på scen. Denne får då prata med sig själv för att på så sätt få sina medspelare tillbaka på scenen igen.

Det är lätt att missa sitt ord, framförallt om det är ett vanligt ord, då kan publiken hjälpa till tex genom att bua om man missat.

BegränsningarGamesKoncentrationPubliken involveras
0no comment

Leave a Reply