Boris

Basen är att det begåtts ett brott (som inte bestäms i förväg) och en spelare ska förhöra en annan. “Brottslingen” berättar nu ovilligt om det som hänt medan förhöraren slänger in frågor och påståenden som måste inkluderas i historien som då bör innebära att “brottslingen” trasslar in sig ytterligare.

Om förhöraren inte är nöjd med svaren och erkännandena kan han tillkalla “Boris” som ska tvinga “brottslingen” att erkänna eller trassla in sig ytterligare. Boris är stor och stark och vet hur han ska tvinga fram det som behövs genom att använda lämpliga, mer eller mindre våldsamma, metoder.

Däremot “finns” inte Boris utan då tortyren utförs spelar “brottslingen” upp (gestaltar) det denne utsätts för. Scenen avslutas då “brottslingen” erkänner sitt allvarliga brott som kan vara vad som helst, kanske en särskrivning eller ha cyklat med punktering eller ätit upp barnens godis.

GamesGestaltning och kroppsspråk
0no comment

Leave a Reply