Bygg en miljö / scene painting

Detta kan vara en övning i sig men är egentligen en teknik som kan anpassas i nästan alla andra övningar. Publiken får hitta på en rad olika objekt som ska placeras i scenen. Exempelvis kan man få som förslag “en gungstol”. En improvisatör väljer då var i scenrummet denna gungstol ska stå och kan också ge ytterligare karaktärsdrag åt objektet, tex “Här står en gammal gungstol som är dammig och med ett trasigt ryggstöd”.

Scenen kan sedan skapas med ett antal olika objekt innan improvisatörerna slutligen spelar en scen bland alla objekten. Man bör då se till att interagera alla objekt på ett eller annat sätt under scenens gång (annars blir publiken besviken) utan att för den delens skull kasta sig över allt på en och samma gång.

Det är viktigt för improvisatörerna att visualisera objekten så att man inte går igenom ett bord eller plockar upp ett objekt från fel ställe.

Gestaltning och kroppsspråk
0no comment

Leave a Reply