Det är tisdag idag!

Två improvisatörer sitter på varsin stol där den ena börjar med att säga den mycket neutrala meningen “Det är tisdag idag” på vilken medspelaren reagerar mycket starkt på ett eller annat sätt. Denne kan bli arg, ledsen, glad, förvånad, melankolisk etc. och börjar motivera varför denne får den här känslan. Monologen ska vara riktad mot publiken och inte mot motspelaren.

Bland orden som improvisatören säger plockar den andra sedan upp ett nytt ord som den reagerar på och börjar en egen harang. På så sätt fortsätter man skapa känslor åt varandra.

 

Känslor och attityderSpontanitet
0no comment

Leave a Reply