Diabilder

En person ska berätta en historia, exempelvis från en resa, med hjälp av diabilder till en intervjuare. Publiken får hitta på vem personen är och vad denne har gjort, tex en upptäcktsresande som hittat ungdomens källa.

Resenären och Intervjuaren står riktade med ansiktet mot publiken och bakom dem står 3-5 improvisatörer beredda. Efter att Resenären berättat lite kort om resan riktar sig Intervjuaren till improvisatörerna och låtsas klicka med en fjärrkontroll. Då ställer improvisatörerna snabbt upp sig en slumpvis pose medan Intervjuaren och Resenären väntar och inte tittar.

När de är klara frågar Intervjuaren Resenären vad det är diabilden visar. Resenären förklarar då först kort var kortet är taget och i vilket sammanhang. Därefter får Resenären vända sig och titta på Diabilden och får då se till att försöka anpassa sin historia till en logisk förklaring där förutsättningarna och sammanhanget går ihop med vad man ser på diabilden. Det blir förstås en komisk effekt i diskrepansen mellan vad Resenären säger när den inte ser diabilden och hur denne sen måste förklara det.

GamesGestaltning och kroppsspråkPubliken involverasPublikvänlig
0no comment

Leave a Reply