Dirigenten

Detta är en övning som är publikvänlig och som kräver/lär ut snabbtänkthet. En person “dirigenten” sitter ned (med ryggen mot publiken) framför en grupp improvisatörer som står i en halvcirkel riktade mot dirigenten och publiken.

Gruppen ska berätta en historia, förklara något, svara på frågor från publiken, önska välkomna eller liknande. Dirigenten pekar på en person i taget som får ordet och ska fortsätta prata tills dirigenten pekar på en ny person som då omedelbart tar över och fortsätter prata exakt där föregående talare slutade.

Framför publik görs övningen företrädesvis med “utvisningar” så att om någon improvisatör missar så åker hen ut – och de andra fortsätter tills det bara är en kvar. Dirigenten bör då vara mycket strikt och ta hjälp av publiken för att besluta tveksamma fall.

Exempel:

Gruppen ska prata om nedskärningar i kommunen och Dirigenten pekar på Anna som börjar:

Anna: Det är trevligt att ni alla kunde komma idag. Som ni alla vet har ju kommunen beslutat att skära ned kraftigt i budgeten för…

(Dirigenten pekar på nästa improvisatör)

Bertil: …dagis och barnrelaterade aktiviteter i kommunen. Det är något vi kraftigt be…

(Dirigenten pekar på nästa improvisatör mitt i denna mening som ska fortsätta där)

Conny: …klagar förstås eftersom ett flertal av våra v…

(Dirigenten pekar på nästa improvisatör)

Daniella: …äljare (dvs, fortsätter utan att ens ljuda v:et från föregående improvisatör) tycker att det är…

(Dirigenten pekar på nästa improvisatör)

Ellen: att det är förträffligt…

(Dirigenten avbryter och visar ut Ellen för att hon upprepade orden “att det är” från föregående improvisatör). Övningen fortsätter med återstående improvisatörer.

Regler att förhålla sig till

  • Tanken är att improvisatörerna SKA åka ut och göra det såpass snabbt/svårt, och vara såpass strikt, att alla utom en slutligen gör det.
  • Dirigenten kan börja låta improvisatörerna få mer tid i början för att allt eftersom hoppa snabbare och snabbare mellan improvisatörer.
  • Man kan vara mer snäll i början och sedan alltmer “bestraffande”, tex om man tar med ens en enda bokstav från föregående talare, om man inte börjar tillräckligt snabbt eller om improvisatörens fortsättning inte förhåller sig till föregående talares ämne.
GamesHistorieberättandeHögt tempoSnabbtänkthet
0no comment

Leave a Reply