En har allas röst

Tre (eller fyra) improvisatörer är på scen samtidigt men en av improvisatörerna ger röster till sina andra medspelare (som bara mimar) men också samtidigt pratar med egen röst.

Rösterna hos medspelarna bör vara väldigt åtskilda, tex en pipig och en mörk röst. Det blir oftast roligast om rösterna står i kontrast till kön och kroppshydda, tex en pipig röst till en stor man.

Scenen kräver att man är på en plats där man kan agera mycket utan att prata. Övningen ställer förstås höga krav på den som har rösterna att låta alla komma till tals, vara uppmärksam när någon vill säga något etc. De som mimar måste också vara uppmärksamma på när de hör sin röst och agera/mima med den.

 

AvanceratDubbningGamesGestaltning och kroppsspråkKaraktär
0no comment

Leave a Reply