En hink vatten

Till denna teknik behövs tre improvisatörer, en hink vatten, en handduk samt en möjlighet att torka golvet. Två av improvisatörer börjar spela upp en scen, utifrån input från publiken, medan den tredje stoppar ned sitt huvud i hinken med vatten. När skådespelaren med huvudet i hinken börjar behöva andas signalerar denne detta genom att sätt upp handen. De andra måste då se till att en av dem får en anledning att gå av scenen vilket sker genom att byta plats med den som är i hinken. Så fortsätter scenen med byte av person i hinken varefter behov av att andas uppstår.

AvanceratKräver rekvisitaPublikvänligTokigt och skojigt
0no comment

Leave a Reply