Endast tala vid beröring

En enkel övning där improvisatörerna fysiskt måste vidröra varandra för att få prata. Det är dels en övning att agera utan att tala och därigenom också jobba mer med kroppsspråk. Övningen ger också en komisk effekt inför publik när improvisatörerna på olika sätt strävar efter att kunna röra vid varandra för att få säga det man vill säga.

GamesGestaltning och kroppsspråkVisa istället för att berätta
0no comment

Leave a Reply