Ens namn + sysselsättning på samma bokstav

En bra övning för att lära sig namnen på personerna i gruppen. Alla står i en cirkel och var och en tar, i tur och ordning, ett steg in i cirkeln och säger sitt namn tillsammmans med ett yrke eller sysselsättning som börjar på samma bokstav som sitt namn. I samband med det gör man en rörelse som hör samman med denna sysselssättning. Exempelvis “Susanne….Sömmerska <mimar hur hon syr>”.

Detta gör det lättare att komma ihåg namnet då man kan associera namnet med både ett yrke (med samma startbokstav) och rörelsen personen gjorde för denna sysselsättning.

Namnlekar
0no comment

Leave a Reply