Ettordssaga

En enkel och bra nybörjarövning i improvisationsteater. Övningen görs oftast i ring och går ut på att man, som grupp, berättar en historia/saga var och en med ett ord i taget.

Första personen säger första ordet, tex “Det”. Nästa person säger nästa ord, ex “var” och man fortsätter sedan och säger nästkommande ord för att bygga på historien. Det är viktigt att varje deltagare väntar in historien och inte bestämmer sig i förväg vad man ska säga eftersom historien kan ändra sig hela tiden.

Övningen kan också utföras på led där replikerna studsar från ändarna hela tiden. Den är då mest utmanande från de som står näst längst ytterst som då får repliker med kort intervall.

Övningen kan också utföras gentemot en publik som en introduktion (eller avslutning) vid en föreställning där improvisatörena hälsar publiken välkomna ett ord i taget alternativt säger tack och farväl.

Exempel:

Person 1: Det

Person 2: Var

Person 3: En

Person 4: Gång

Person 5: En

Person 6: Man

Person 7: Som

Person 1 (igen): Bodde

Person 2: i

osv.

GamesHela gruppen kan deltaHistorieberättandeHögt tempoI ringInte tänka i förvägKoncentrationNybörjareSittandeSnabbtänkthetUppvärmning
0no comment

Leave a Reply