Film noir

Till denna övning behöver man ha Film Noir-musik i bakgrunden. Man bör försöka tajma scenen så att den inte är längre än musiken, alterntivt spela musiken på repeat.

I scenen möts två karaktärer på en plats (som publiken kan bestämma). Från och till går karaktärerna ut i en inre monolog gentemot publiken och förklarar något, exempelvis sin misstänksamhet om den andre på scen i sann detektivanda.

GamesKräver rekvisita
01 comment

1 Comment

Leave a Reply