Flätan (finska färjeflätan)

En övning som kräver någon form av skärmar eller liknande som rekvisita. Man ställer skärmarna bredvid varandra, lite i vinkel mot varandra och med en liten lucka emellan dem. Bakom skärmarna ställer sig improvisatörerna jämnt fördelat på båda sidor. Eftersom turerna kring dessa skärmar är viktiga så kallar vi dem skärm A och B.

Scenen bör utspela sig på någon form av mötesplats och utspelar sig ofta på en reception på en finlandsfärja. Tågstation, hotellreception, campingplatsens cafeteria är liknande platser som funkar bra också.

När scenen börjar går den första improvisatören, I1, (den som står längst fram i ledet bakom skärm A) in på scen genom luckan mellan skärmarna. Man går då ut korsande så att om man stått bakom A så går man ut och ställer sig framför skärm B.

Beroende på plats man valt så blir denna person ofta en receptionist och börjar göra lite receptionistsysslor tills person #2 (I2) kommer in. Nu börjar man alternera och således kommer denna person från bakom skärm B, korsar, och ställer sig framför skärm A.

Nu spelar de en scen mot varandra och skapar en relation och gärna något form av problem. Det är också lämpligt att de introducerar andra karaktärer. Därefter finner I1 en ursäkt att gå av scenen och gör då så genom att gå turen runt skärm B (INTE genom luckan) och således hamnar längst bak i kön bakom skärm B.

Exempel på första scen (kraftigt förkortad)

Receptionisten: Goddag, hur kan jag hjälpa dig?

I2: Jag har tappat bort min hund (introducerar ett problem)! Jag är förtvivlad! Sist jag såg hunden var när jag lät min man Pekka (introducerar ny karaktär) gå ut med den på däck. Jag tror han pratade med någon sliskig, sexig donna (introducerar ny karaktär) och sen försvann han bara…och nu är hunden borta!

Receptionisten: Så, du vill inte rapportera din man som borta då alltså, bara hunden? Låt mig gå och kolla om vi fått in något i lastrummet. En sekund bara (går runt och försvinner in bakom skärmen).

När I1 försvunnit så stannar I2 kvar framför sin skärm och in kommer I3 från bakom skärm B och ställer sig framför skärm A. I2 är fortfarande samma karaktär och I3 antar en ny karaktär (gärna från de som introducerats). Efter ett tag ursäktar sig nu I2 och går runt och iväg, in kommer I4 osv.

Denna loop, eller fläta, gör man i två varv innan scenen avslutas. På detta sätt träffar varje karaktär samma två karaktärer i två omgångar vilket gör att man kan återkoppla och skapa en koppling mellan karaktärerna.

Det finns ett antal förhållningsregler som gör denna övning bättre:

  • De som står bakom skärmarna måste lyssna på vad som händer på scen och ta in det i sina egna karaktärer och historier. Ju mer sammanflätad berättelsen är, desto bättre blir det.
  • Det är mycket viktigt att man kommer ihåg rörelsemönstret, hur man går på och av och vems tur det är att gå av – eftersom detta påverkar hela turordningen och i sin tur även historien för vilka som träffas och inte. Det finns en stor poäng i att vissa personer aldrig kommer träffas på scen! Tappar man följden, förändras hela scenen.
  • Man ska försöka spela sin scen i så stor utsträckning som möjligt framför den skärm man ska vara. Framförallt för att det inte ska bli förvillat var man egentligen kom ifrån men också för att det är estetiskt snyggare.
  • Försök hålla er till en tydlig historia och ett grundproblem om än kanske med enkla sidohistorier.
  • Skapa så nära relationer som möjligt mellan flera av karaktärerna. Hjälp varandra att bygga karaktärer, tex genom att berätta mer om de som inte är på scen, och förbättra historien hela tiden.

 

GamesKaraktärKomplextPublikvänlig
0no comment

Leave a Reply