Fjärrkontrollen

Fyra improvisatörer står på scen i en fyrkant som snurras runt så att två alltid står längst fram. De som står längst fram ska spela en scen baserat på en TV-genre som publiken väljer. Utöver de fyra improvisatörerna har man en regissör som styr “fjärrkontrollen”.

De två improvisatörerna som står närmast publiken är ett par som tillsammans ska spela en TV-genre som publiken alltså väljer, ex barnprogram. Regisssören snurrar fyrkanten ett steg genom att säga “Framåt” eller “Bakåt” och ett nytt par står längst fram. Varje par får sin egen genre/TV-program att spela.

När alla par har en genre/TV-program börjar de två längst fram att improvisera en scen från denna genre tills regissören ropar “Framåt” eller “Bakåt” för att rotera fyrkanten åt något håll. Då hamnar nästa par längst fram som spelar sin genre.

Regissören får sedan, enligt eget tycke, hoppa fram och tillbaka med sin “fjärrkontroll” och kolla på olika TV-program genom att ropa “Framåt” eller “Bakåt”.

GamesKreativitetPubliken involverasPublikvänlig
0no comment

Leave a Reply