Flashback

Denna teknik handlar om vad som hände innan. Två improvisatörer börjar spela upp en scen utifrån det man fått av publiken. När någon av de andra improvisatörerna “kommer på” vad som hänt tidigare som ledde till den aktuella scenen ropar denne “Flashback” och scenen fryser.

Den som ropar går in och klappar ut en av spelarna på scenen. Den spelare som är kvar har samma roll som i den tidigare scenen, den som kommer in initierar den nya scenen som då berättar en förhistoria.

När nu någon annan kommer på vad som hänt innan denna scen ropar denna “flashback” och knackar ut en spelare på samma sätt och vi får åter följa det som hände innan.

Bruten tidslinjeGamesSpontanitet
0no comment

Leave a Reply