Flest scener på en minut

En bra uppvärmningsövning som också är populär som publikuppvärmning. Ensemblen delar upp sig i två grupper som tävlar mot varandra. En grupp i taget får sedan ett ämne av publiken inom vilket de ska spela upp så många scener de kan under en minut.

GamesPubliken involverasPublikuppvärmningUppvärmning
0no comment

Leave a Reply