Följa fingret

En enkel uppvärmningsövning som görs två och två. En person är dirigent och den andra följare. Dirigenten gör rörelser med sitt pekfinger som den andra ska följa. Små rörelser med fingret ger små rörelser och stora rörelser ger stora rörelser hos följaren. Följaren tolkar rörelsen hos dirigenten och agerar utefter dessa.

Två och tvåUppvärmning
0no comment

Leave a Reply