Författaren med skrivmaskinen

En bra övning i att leda och följa. På scen finns 4-5 improvisatörer varav en är en författare som skriver på en gammaldags skrivmaskin. Inför scenen får improvisatörerna reda på vad boken som författaren skriver ska heta och vilken genre den ska vara.

Författaren börjar med att skriva/berätta en introduktion där hen sätter tonen för första scenen, berättar vilka som är med och vad de gör exempelvis. Hela tiden medan författaren berättar låtsas hen skriva på sin skrivmaskin.

Improvisatörerna går in på scen och startar scenen enligt författarens introduktion. Scenen pågår tills författaren avbryter och kommer in med nya direktiv, nya scener eller liknande.

Exempelvis kan författaren börjar skriva på sin skrivmaskin och berätta:

  • “…men vad Grevinnan inte visste var att Översten hon pratade med hade mördat hennes man och att kniven han precis visat var mordvapnet” (scenen fortsätter men med nya förutsättningar).
  • “Två veckor senare. Grevinnan ligger i sin säng och grubblar över mordet på sin man. Då knackar det på dörren hårt och högt!”. (en helt ny scen startar)

Scenen avslutas med någon form av epilog från författaren.

Följa och ledaGamesPublikvänlig
0no comment

Leave a Reply