Fråga och påstående (slagord)

Tre personer är på scen. En har en fri roll och är “straight guy” men de två andra får bara använda sig av två specifika repliker vardera: en fråga och ett påstående. Publiken väljer dessa repliker innan scenen och de två improvisatörerna får varsin fråga och påstående (de har alltså inte samma repliker).

Improvisatören med den fria rollen har som uppgift att knyta samman de andras repliker till en meningsfull scen samt att “ladda upp” för dessa repliker.

 

BegränsningarGames
0no comment

Leave a Reply