Fyra personer i två rum (fokusskifte)

En övning som likt Splitt-scen utspelar sig i två rum samtidigt. Den viktiga skillnaden här är att i denna scen är man fyra karaktärer och man går inte mellan rummen. Istället är det en övning i fokusskifte och att ta och lämna fokus.

Publiken väljer två olika rum och i varje rum finns två improvisatörer. Det ena paret börjar spela en scen medan de andra bara agerar fysiskt i det andra. Efter ett tag överlämnas fokuset till (eller så tas fokuset av) det andra paret som börjar prata i sin scen, vilket pågår ett tag.

Allteftersom alterneras fokuset mellan de olika paren i de olika rummen och det viktigaste är att man lyssnar in varandra och inte pratar i mun på varandra. Scenen avslutas med att paren möts i något av rummen.

Fokus på de som talarGames
0no comment

Leave a Reply