Gå inte – du måste bara…

Detta är en övning i att snabbt komma på specifika saker och detaljer. Det är två improvisatörer på scen där en behöver hjälp och en har bråttom iväg. I ena änden av scenen är dörren och resterande är ett valfritt rum. Uppgiften för den improvisatör som behöver hjälp är att se till att hålla den andra improvisatören sysselsatt så att den inte går. Uppgiften för improvisatören som har bråttom är att klara av uppgiften så snabbt som möjligt och sedan lämna rummet innan hen får en ny uppgift.

Den som har bråttom får i början vara lite snäll/långsam men allteftersom bli snabbare och slarvigare med sina uppgifter för att komma därifrån. Övningen är slut när den brådskande improvisatören lämnat rummet.

Rent praktiskt kan den improvisatör som behöver hjälp åberopa tex “Kan du hjälpa mig att flytta pianot som jag har här”, “Kan du se om jag har löss i mitt hår?”, “Kan du knyta mina skosnören” etc. Detta är aktiviteter som gör att den brådskande improvisatören måste gå tillbaka till en specifik plats eller till den andra improvisatören för att lösa uppgiften. Kan den brådskande improvisatören lösa uppgiften på avstånd ska denna göra det, tex “Kan du berätta vilken som är Rysslands huvudstad?”, “-Moskva!” kan man då säga på utvägen och lämna!

Grundregeln är att om den som behöver hjälp inte kommer på något specifikt så ska den brådskande improvisatören lämna lokalen. Hen ska inte stå och vänta tills den andra kommit på något, trots ivriga “Eh…vänta!!” och liknande (som kommer att inträffa). Den brådskande ska heller inte lägga mer än 1-3 sekunder på varje uppgift. Det är inte en övning i scenisk gestaltning utan en övning i snabbtänkthet.

Gestaltning och kroppsspråkSnabbtänkthet
0no comment

Leave a Reply