Gå mot varandra

En uppvärmningsövning som hjälper improvisatörerna att komma närmare varandra, både fysiskt och psykologiskt!

Gruppen delar upp sig i två och två där man ställer sig i två led med ansiktena mot varandra – och blundar. Därefter tar båda, med samma lugna takt, antingen ett steg bakåt eller framåt. Man känner själv in när man ska gå framåt och bakåt. Stegen tas försiktigt eftersom man kan råka krocka.

 

InkänningNybörjare
0no comment

Leave a Reply