Grannskapet skvallrar

Detta är en övning som kräver en speciell form av rekvisita i form av förskrivna lappar med bizarra sjukdomar. Dessa sjukdomar kan dock hittas på improviserat allt eftersom också. Eftersom du med all sannolikhet inte har dessa förskrivna lappar så beskrivs denna övning utifrån att du får hitta på sjukdomarna.

Scenen utspelar sig i ett grannskap där ett par: Huvudrollen (låt hos kalla honom Gunnar) och hans partner bor. Halva ensemblen står uppställda på ena sidan scenen och andra halvan på andra sidan. Huvudrollen börjar med att gå mot mitten där han möter en motspelare från andra sidan. De samtalar om väder och vind kort innan Gunnar berättar om en hemsk åkomma han drabbats av.

Åkomman ska inte finnas i verkligheten utan ska vara ett påhittat, sammansatt ord – gärna av något vanligt ord i kombination med ett anatomiskt ord, exempel: “Knäckbuk, Havrehals, Snusblygd, Bäverflint”. Ju konstigare desto bättre.

Huvudrollen fortsätter sedan vidare och den andra stannar kvar på scen tills det kommer en ny granne från motsatt sida. De samtalar kort och sedan förklarar Granne #2 till Granne #3 om Huvudrollens första åkomma – och lägger därefter till en ny påhittad åkomma. Exempelvis: “…och inte nog med det, jag har även förstått att han dessutom fått en släng av sojastjärt”.

Granne #3 stannar kvar och inväntar Granne #4 som då, efter ett kort samtal, upprepar de två första åkommorna och lägger till en ny. Så fortsätter grannskapet och den sista Grannen är Huvudrollens partner. Denne lägger inte till något mer (om man inte vill förstås)  utan avslutar en scen med Huvudrollen där denne förklarar vad det skvallras om i grannskapet och upprepar alla de åkommor som Huvudrollsinnehavaren befaras ha.

Som en visklek kommer dessa åkommor att glömmas bort och förvanskas allt eftersom. Man ska inte försöka lyssna på vad de andra säger och “lära sig åkommorna” utan grannarna kan med fördel hålla för öronen. Det blir bara roligare ju längre ifrån orginalen som åkommorna hamnar.

 

GamesKomplextKräver rekvisitaPublikvänlig
0no comment

Leave a Reply