Hallå där uppe, hallå där nere

En övning i att spela när karaktärerna är i olika vertikala utrymmen medan improvisatöerna ju är på samma nivå på scenen. En karaktär är i scenen högt uppe, en är befiner sig mittemellan och en är längre ner.

Improvisatörerna visualiserar detta genom att ropa nedåt när de pratar med den som befinner sig nedanför och ropa uppåt för den ovanför. Den som är högst upp hör inte den som är längst ned.

Exempel

Scenen utspelar sig vid en kyrka. I1 befinner sig i kyrktornet, I2 på marken och I3 håller på att gräva en grav.

I1 <ropar tydligt ned till I2>: Jonas, jag kan inte hitta skiftnyckeln. Vet du om Lisa tagit den?

I2 <ropar tydligt upp till I1>: Jag vet inte men jag ska kolla med henne.

I2 <ropar tydligt ned till I3>: Lisa! Har du tagit Berras skiftnyckel? Han kan inte hitta den!

I3 <ropar tydligt upp till I2>: Ja, jag har den. Här, jag kastar den! Varsågod! <kastar en skiftnyckel uppåt>

I2 <fångar skiftnyckeln underifrån och ropar nedåt>: Tack!

GamesScenteknik
0no comment

Leave a Reply