Hissen

Tre-fyra improvisatörer får var och en en bokstav av publiken. Utifrån den bokstaven ska de hitta ett adjektiv eller en karaktär att spela. Scenen börja med att alla går in i en tänkt fyrkant, en hiss, på scenen. Hissen sätts igång men stannar sedan mitt i vilket alla reagerar på och man försöker lösa problemet som sina karaktärer. Efter ett tag får man igång hissen igen, den stannar vid en våning och alla går av.

GamesKänslor och attityderKaraktär
0no comment

Leave a Reply