Holy grail

En uppvärmningsövning som görs stående i ring. En person i ringen går fram till en annan i ringen som en specifik karaktär med kroppsspråk och röst och säger “I give you the holy grail”.

De två personerna bredvid mottagaren av The Holy Grail instämmer därefter och tillsammans säger alla tre, ännu mer förstärkt i karaktär och röst, “He gives you the Holy Grail”. Därefter stämmer de som står nästa steg bort från mottagaren in och, ytterligare ännu ett steg i karaktär och röst, säger “We give you the Holy Grail”.

Den som tagit emot the Holy Grail tar sedan en ny karaktär och går till någon annan i cirkeln och gör motsvarande sak.

Uppvärmning
0no comment

Leave a Reply