Inre monolog

Man spelar upp en scen och spontant under scenen som spelas avbryter improvisatörerna vid varsitt tillfälle, vänder sig till publiken och berättar (som sin karaktär) sina tankar. Monologen kan ge en fördjupad bakgrund, tex genom att ge en berättelse från barndomen eller förklara hur karaktären egentligen tänker om situationen.

Monologen hörs inte av de andra karaktärerna i scenen utan scenen fortsätter som om ingenting har hänt.

GamesLångformScenteknik
0no comment

Leave a Reply