“Ja…och” samt “Ja, men…”

En enkel nybörjarövning för att öva sig på att säga “Ja” till förslag från sina medspelare – och inte bara “Ja” utan den viktiga skillnaden “Ja…och”. Anledningen till att den är viktig är att man inte bara säger ja till medspelarens förslag utan också lägger till ett eget förslag.

I övningen, som kan göras sittande i ring, ska man planera en fest där en person kommer med ett förslag: “Vi borde ha discomusik” och sen fortsätter nästa med ett glatt “JA!”, och lägger till, “…och så borde vi ha blinkande discoljus” och så fortsätter nästa med “JA! …och så har vi en swimmingpool fylld med champagne” osv.

En variant på detta, för att känna skillnaden på när man de facto säger Ja, men ändå blockar sin medspelare är att göra samma sak men att säga “Ja! Men…”, tex “Ja! Men jag tycker att det är bättre att fylla poolen med Prosecco”. Man upplever då oftast att det blir mycket svårare att komma på nya idéer.

I ringNybörjareSäga Ja
0no comment

Leave a Reply