Jukebox

Alla improvisatörer ställer sig på scenen bredvid varandra. En “Ledare” frågar publiken efter ett “tema”, till exempel en artist, en genre, mat, fordon eller något annat som det går att sjunga något av/om. När ledaren pekar på en skådespelare ska denna börja sjunga en sång utifrån temat.

Efter någon vers eller några strofer kan pekar Ledaren på en annan improvisatör som då ska sjunga en annan sång på samma tema och så vidare. Om en sångare inte kommer på en sång eller sjunger en sång som redan sjungits eller inte kan fortsätta sjunga hela tiden åker denna ut (med hjälp av ledaren) och så fortsätter man tills det bara finns en vinnare kvar. Improvisatörerna kan “fuska” och improvisera en låt som kanske inte finns eller liknande. Om publiken inte buar så kan improvisatören få stanna kvar. Ett alternativ är också att man bara får vara kvar om publiken kan sjunga med i sången.

GamesPublikvänligSångimpro
0no comment

Leave a Reply