Kampsång

En sångimpro som görs av företrädesvis 5 improvisatörer på scen. Sången görs på jibberish med en specifik accent/dialekt, tex amerikanska,  i en form av en sorts “Hej och hå-kampsång”. Verserna sjungs på jibberish men refrängen kan vara på, eller innehålla, riktig svenska (om än med samma dialekt).

Improvisatörerna bör stå på rad och var och en sjunger en vers och efter varannan vers kommer en refräng som gärna bör vara superenkel och catchy så att publiken kan sjunga med. Den som sjunger först hittar på refrängen, efter sin vers.

Den här övningsbeskrivningen skulle behöva ett video-exempel!

GamesJibberishSångimproSkapa energi
0no comment

Leave a Reply