Känslodebatt

Detta är en variant av övningen Känslocoachen som spelas av fem personer. En är moderator för en debatt som två personer ska hålla i en fråga som publiken bestämmer. En av debattörerna är för och den andra emot.

Varje debattör har också en känslocoach som ropar känslor till debattören som denne ska absorbera och införliva i sin debatteknik.

GamesKänslor och attityder
0no comment

Leave a Reply