Kasta kategorier

En koncentrationsövning som är lättare om man har en, eller flera bollar, eller något annat kastbart. Välj först en kategori, ex flicknamn, bilmärken, grönsaker, kroppsdelar, eller dylikt.

Den första personen säger en sak ur kategorin och kastar bollen alternativt pekar eller tittar på någon annan som säger något annat ur kategorin och skickar vidare till en tredje tills alla är med. Kategoriorden fortsätter sedan gå runt i loop i gruppen där alla skickar sitt ord till samma person hela tiden.

Lägg sedan till en annan kategori. Gå runt tills alla vet vem man valt i kategorierna. Kör nu bägge kategorierna samtidigt. Ju fler kategorier man lägger till, desto svårare blir det och det är lätt att ord “fastnar” någonsstans. Om man vill göra det betydligt svårare kan man gå runt i rummet också.

Hela gruppen kan deltaI ringKoncentrationUppvärmning
0no comment

Leave a Reply