Fokus på de som talar

Övningar som hjälper improvisatörerna att bli bättre på att inte prata i mun på varandra utan istället ha inkänning nog att veta när man ska tala och när man ska överlåta scenen åt en medspelare.

Fyra personer i två rum (fokusskifte)

Två olika par improvisatörer befinner sig i två rum bredvid varandra. Man agerar samtidigt men bara ett par har fokus och pratar, de andra är då tysta. Fokuset alternerar mellan rummen/paren. Läs mer »