Hela gruppen kan delta

Det här är övningar där hela gruppen kan delta samtidigt, givet att det är en medelstor grupp på runt 15 personer. Det är oftast övningar som utförs i cirkel men också såna som kan göras två och två i par.

Meta-meta

En idé baserad på idén om en tavla i en tavla i en tavla osv. En miljö med möjliga karaktärer bestäms från början i vilken en scen spelas upp. Under scenens gång ropar en "Regissör": TACK! och går in och tillrättavisar/spelar rollen som hen vill se den. Därefter fortsätter scenen och en ny Regissör utifrån...Läs mer »

Hönor i väntan på atombomben

En uppvärmningsövning som funkar bra för nybörjare. Gruppen spelar hönor som är ovetande om en annalkande atombomb. Var och en gestaltar en höna som lever sitt vanliga liv. Efter c:a 30 sekunder detonerar atombomben och alla dör. Övningen handlar om att agera där karaktären är omedveten om vad som kommer hända men man som improvisatör...Läs mer »

Vi är två…

En uppvärmningsövning man gör stående i ring. Två personer tar ett steg in i ringen och den ena säger något i stil med "Vi är två astronauter" och börjar mima en relaterad rörelse till det, tex att man svävar i rymden. Därefter lägger den andra till något till beskrivningen, tex "...och vi har fått hål...Läs mer »

Ljugarbänken

En övning som görs i en gruppcirkel. En person börjar genom att berätta en lögn om sig själv. Nästa ska bräcka denna lögn genom att berätta motsvarande lögn men lägga till något som är värre och så vidare. Man fortsätter bräcka lögnen tills man inte klarar mer, då börjar man om med en ny lögn.

Glasögonleken

Alla i gruppen står i en ring och formar sina tummar och pekfingrar i cirkel kring ögon som glasögon. Någon börjar skicka en signal genom att föra handen nedåt/framåt och samtidigt göra ett ljud. Gör man rörelsen med höger hand skickas signalen åt höger i cirkeln. Närsomhelst kan man byta riktning på signalen genom att...Läs mer »

Temaord

Gruppen står/sitter i ring och man bestämmer ett tema, tex "Kärlek". Därefter säger varje person, spontant och utan ordning, ett ord, en fras eller liknande som denne associerar till temat. Man ska försöka zooma in gentemot en gemensam nämnare eller undertema.

Zip zap

En uppvärmningsövning som utförs med hela gruppen i ring. Man skickar en signal genom cirkeln genom att slå ihop händerna samtidigt som de glider ifrån varandra i en riktning (svårt att förklara). Samtidigt som man gör det säger man "Zip" och skickar signalen till personen bredvid en. Detta görs tills någon skickar signalen rakt över...Läs mer »

Associationsring

Alla lägger sig i en ring med huvudena inåt och axlarna nära varandra. En börja med att säga ett ord, vilket som helst, nästa säger det första ord man associerar med ordet, och så vidare runt, runt tills man är nöjd.

Bunny bunny

Hela gruppen står i en cirkel och en person börjar med att böja sina pekfingrar över huvudet (som små kaninöron) först mot sig och sen ifrån sig. Samtidigt säger personen "Bunny bunny" (pekar mot sig) och igen "Bunny bunny" (pekar mot någon annan i gruppen). Den som får "signalen" tar emot signalen på samma sätt....Läs mer »

Ali Baba och de fyrtio rövarna

Uppvärmning och koncentrationsövning där alla står i en cirkel. Börja med att etablera en rytm tillsammans genom att säga "Ali Baba och de fyrtio rövarena" eller annan ramsa. Fortsätta att upprepa denna ramsa. När rytmen är etablerad börjar en person börjar göra en gest till rytmen, till exempel knacka sig på huvudet. När meningen upprepas...Läs mer »

Kom

Alla står i en cirkel en bit ifrån varandra. En person börjar gå mot någon annan i cirkeln. Medan den har personen gående mot sig måste hen få ögonkontakt med någon annan i cirkeln som då säger "Kom". Man är då "räddad" och börjar sakta gå mot den personen. Situationen upprepas och den som precis sagt "Kom" måste då hitta ögonkontakt med en ny person och få ett "Kom". Läs mer »

Kasta kategorier

En koncentrationsövning som är lättare om man har en, eller flera bollar, eller något annat kastbart. Välj först en kategori, ex flicknamn, bilmärken, grönsaker, kroppsdelar, eller dylikt. Den första personen säger en sak ur kategorin och kastar bollen alternativt pekar eller tittar på någon annan som säger något annat ur kategorin och skickar vidare till...Läs mer »

Härma gångstil – gissa vem

En övning för en grupp som lärt känna varandra lite. Man kan exempelvis stå i en cirkel där någon som känner sig manad går in i cirkeln och börjar promenera (överagerat) som någon annan i gruppen. Man kan lägga till ljud och rörelser men inte repliker. De andra ska sedan gissa vem det är.

Ska vi…JA!

Alla står på golvet och någon ropar något alla ska göra, tex "Ska vi hoppa hopprep", varvid alla svarar "JAAAA!". Sedan mimar man det ett tag tills nästa person får ett infall och hittar på en ny syssla alla ska göra (till samma bifall). Läs mer »

Sekten (mässan)

En rolig och rätt skruvad uppvärmningsövning för en grupp som känner varandra lite bättre. Det är en uppvärmningsövning som kan göras inför publik om man vill. Gruppen har en sekt och ledaren (tex läraren eller publiken) väljer ut ett vardagsföremål som är föremålet som denna sekt dyrkar. Det kan vara en diskborste, ett strykjärn eller...Läs mer »

Liftaren

Fyra personer sätter sig i en "bil" bestående av fyra stolar . De andra i gruppen väntar på led. Den som står längst fram i ledet ställer sig som en liftare och blir upplockad. När den kommer in i bilen har denne med sig en känsla eller karaktär som smittar av sig på alla i bilen. Läs mer »

Radioteater

Gruppen sitter och blundar och spelar radioteater. Man hittar på en titel på radioteatern och sedan skapar man en scen tillsammans. Ibland antar man, som improvisatör, en karaktär som pratar med någon annans karaktär, ibland gör man ljudeffekter och ibland är man tyst. Läs mer »

Namntagen

Uppvärmningsövning som är bra för att lära sig nya namn. Alla i gruppen går runt i ett rum och en börjar som zombie/monster. Monstret väljer ut någon i rummet och börjar gå mot denne på ett "skrämmande sätt". Den som är utsatt för monstret måste då säga ett namn på någon i rummet. När det...Läs mer »

Gå runt och skapa triangel

En övning som likt Mördaren och Beskyddaren går ut på att hela gruppen går runt i rummet. Inför övningen utser man (tyst för sig själv) två personer som man hela tiden ska försöka skapa en liksidig triangel med i rummet. Eftersom alla valt olika personer kommer det bli en pågående och kaosartad dynamik. Efter ett...Läs mer »

Gäng-hets på jibberish

En peppövning för att få upp energin i gruppen. Man delar in gruppen i två gäng som ställer sig på varsin sida av scenen. En från den ena gruppen går, ivrigt påhejad av sina kompisar, över till den andra gruppen och förolämpar dem å det grövsta på jibberish. Förolämparen kommer tillbaka till gruppen med massor...Läs mer »

Mördaren och beskyddaren

Varje person utser tyst en annan person i gruppen som är en Mördare och en annan person som är en Beskyddare. Sedan ska man gå runt i rummet och hela tiden försöka se till att Beskyddaren är mellan sig själv och Mördaren. Läs mer »

Stoldansen

Placera en stol mitt på scenen och sätt på en rytmisk instrumental musikslinga i bakgrunden. Alla ställer sig på ett led och den första personen i ledet går fram och gör någon form av rörelse med stolen (tex ställer foten på stolen). Nästa person går fram till stolen och gör föregående rörelse och inkluderar en...Läs mer »

Räkna och hoppa över siffran 7

Man räknar stående i cirkel, en efter en, upp från 1. Vid varje multipel av 7 (tal delbart på 7) eller tal som innehåller 7 ska man istället klappa händerna alternativt säga nästkommande tal. Läs mer »

Staty / foto från vilken film?

Man delar upp sig i två grupper där varje grupp ska gestalta 2-3 scener från en, eller flera, kända filmer. Den andra gruppen ska gissa vilken film scenen kommer ifrån. Läs mer »

Älg, älg, älg

En högintensiv uppvärmningsövning där alla står i en ring. En börjar och säger "Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg" och på sista "Älg" pekar på någon annan i ringen. Då ska mottagaren, tillsammans med de två som står intill på var sin sida bilda en "älg". Detta görs genom att den i mitten sätter...Läs mer »

Åk ut!

Denna övning behöver en Spelledare och ett gäng improvisatörer i två led. De två längst fram ska spela en scen i sin enklaste form. Spelledarens roll är att göra scenen svår och vara stenhård i bedömningen när någon gjort "fel". Hela övningen är en övning i att misslyckas - och inse att det är helt...Läs mer »

“Jag är en…”

En bra uppvärmningsövning för att få igång både spacework och improvisationstänk. Man står i en cirkel och en person går in i mitten av cirkeln, berättar vad denne föreställer och skapar en "staty" av detta. Tex personen går in i cirkeln och säger "Jag är Stålmannen" och poserar som stålmannen. Nästa person som får en...Läs mer »

Låtsas äta en frukt

En mycket enkel övning i gestaltning som passar bra för nybörjare eller som uppvärmningsövning för att komma igång med gestaltning. Man står i en ring och kan antingen "ge" en frukt till personen bredvid som sedan, mycket detaljerat, skalar och äter frukten. I en annan version kan gruppledaren berätta vilken frukt alla ska äta så...Läs mer »

VM i tråksyssla

Två personer sitter på stolar riktade mot publiken. En är Sportkommentator och en är Expert. Bakom dem står en grupp andra improvisatörer redo att utföra ett "VM i Tråksyssla". Övningen går till som så att publiken får ge förslag på olika tråkiga vardagssysslor man gör i hemmet. Exempelvis "städa", "laga mat", "dammsuga", "diska". Utifrån dessa...Läs mer »

Sammansatta ord i ring (baram-pam-pam)

Bra uppvärmningsövning och en övning som ger energi till deltagarna. Man står i ring och alla klappar takten mot benen. Den första personen säger, på taktslaget, ett ord. Exempelvis: "Kalas". Nästkommande person i ringen säger då det första ordet den kommer på, på nästa taktslag, med ambitionen att skapa ett sammansatt ord. Exempelvis: "kula". Gruppen...Läs mer »

Aumm / Visdomsord

Detta är en variant av ettordssaga och reglerna/grunderna är exakt samma som för den övningen. Den signifikanta skillnanden här är att man inte berättar en saga utan formulera visdomsord. Man står i ring (eller på led inför en publik) och den första personen börjar med valfritt ord. Sen fortsätter nästa person med att bygga en...Läs mer »

Ettordssaga

En enkel och bra nybörjarövning i improvisationsteater. Övningen görs oftast i ring och går ut på att man, som grupp, berättar en historia/saga var och en med ett ord i taget. Första personen säger första ordet, tex "Det". Nästa person säger nästa ord, ex "var" och man fortsätter sedan och säger nästkommande ord för att...Läs mer »

Räkna till 20 i ring

En övning för att känna in varandra och komma in i ett "group mind"-tänk. Den kan också användas för att lugna ner tempot. Alla deltagare står i en ring och man kan antingen göra detta tittandes eller blundandes. En person säger "1" och när nästa person "får feeling" säger denne nästkommande siffra, dvs "2". Detta...Läs mer »

Samurajen

En fysisk uppvärmningsövning som skapar energi och närvaro. Alla ställer sig i en cirkel och någon börjar med att höja båda sina armar, ihop, över sig (som ett svärd) och ropa "HI!". Direkt därpå skapar de två personerna bredvid denne motsvarande "svärd" med sina armar och måttar ett slag mot den första personens mage och...Läs mer »

Tre saker!

En uppvärmningsövning för att komma igång och skapa energi i gruppen. Man står i ring och alla ropar tillsammans "Tre saker!" och sen säger den som börjar något helt valfritt som fortsättning tex: "som man har på huvudet / som ligger under din säng / som du vill äta till frukost i morgon" till personen...Läs mer »

Vad gör du?

En enkel uppvärmningsövning som görs i ring. En person ställer sig och börjar mima en syssla, tex borsta tänderna. Personen bredvid frågar denna "Vad gör du?". Mimaren säger då något helt annat än det denne faktiskt gör, tex: "Jag sorterar mina frimärken". Personen som frågat "Vad gör du?" börjar då mima sysslan "sortera frimärken" och...Läs mer »