I ring

Helt enkelt improövningar som görs i grupp och i ring (cirkel).

Vi är två…

En uppvärmningsövning man gör stående i ring. Två personer tar ett steg in i ringen och den ena säger något i stil med "Vi är två astronauter" och börjar mima en relaterad rörelse till det, tex att man svävar i rymden. Därefter lägger den andra till något till beskrivningen, tex "...och vi har fått hål...Läs mer »

Ljugarbänken

En övning som görs i en gruppcirkel. En person börjar genom att berätta en lögn om sig själv. Nästa ska bräcka denna lögn genom att berätta motsvarande lögn men lägga till något som är värre och så vidare. Man fortsätter bräcka lögnen tills man inte klarar mer, då börjar man om med en ny lögn.

Glasögonleken

Alla i gruppen står i en ring och formar sina tummar och pekfingrar i cirkel kring ögon som glasögon. Någon börjar skicka en signal genom att föra handen nedåt/framåt och samtidigt göra ett ljud. Gör man rörelsen med höger hand skickas signalen åt höger i cirkeln. Närsomhelst kan man byta riktning på signalen genom att...Läs mer »

Temaord

Gruppen står/sitter i ring och man bestämmer ett tema, tex "Kärlek". Därefter säger varje person, spontant och utan ordning, ett ord, en fras eller liknande som denne associerar till temat. Man ska försöka zooma in gentemot en gemensam nämnare eller undertema.

Spegelbild i cirkel

Alla står i en cirkel. En person gör en rörelse/gest och kanske ett ljud. Grannen tittar på och gör sedan exakt det hen sett vänd mot nästa person i cirkeln och så vidare. Det viktigaste är att man kopierar det man ser från grannen och inte det man sett att personen tidigare gjort eller vad...Läs mer »

Zip zap

En uppvärmningsövning som utförs med hela gruppen i ring. Man skickar en signal genom cirkeln genom att slå ihop händerna samtidigt som de glider ifrån varandra i en riktning (svårt att förklara). Samtidigt som man gör det säger man "Zip" och skickar signalen till personen bredvid en. Detta görs tills någon skickar signalen rakt över...Läs mer »

Whisky mixer

En uppvärmningsövning i högt tempo! Hela gruppen står i en cirkel och man skickar runt en signal som är olika beroende på vilken riktning den skickas. I den ena riktningen i cirkeln (tex höger) riktar man sig till personen till höger och säger "Whisky mixer" och i den andra "Wicker misses" eller något annat snarlikt...Läs mer »

Kom

Alla står i en cirkel en bit ifrån varandra. En person börjar gå mot någon annan i cirkeln. Medan den har personen gående mot sig måste hen få ögonkontakt med någon annan i cirkeln som då säger "Kom". Man är då "räddad" och börjar sakta gå mot den personen. Situationen upprepas och den som precis sagt "Kom" måste då hitta ögonkontakt med en ny person och få ett "Kom". Läs mer »

Kasta kategorier

En koncentrationsövning som är lättare om man har en, eller flera bollar, eller något annat kastbart. Välj först en kategori, ex flicknamn, bilmärken, grönsaker, kroppsdelar, eller dylikt. Den första personen säger en sak ur kategorin och kastar bollen alternativt pekar eller tittar på någon annan som säger något annat ur kategorin och skickar vidare till...Läs mer »

Kasta ljud

En övning där man står i cirkel. En person måttar ett kast till en annan i cirkeln och lägger till ett ljud som detta "objekt" gör när det flyger över till den andra personen. Läs mer »

Räkna och hoppa över siffran 7

Man räknar stående i cirkel, en efter en, upp från 1. Vid varje multipel av 7 (tal delbart på 7) eller tal som innehåller 7 ska man istället klappa händerna alternativt säga nästkommande tal. Läs mer »

Älg, älg, älg

En högintensiv uppvärmningsövning där alla står i en ring. En börjar och säger "Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg" och på sista "Älg" pekar på någon annan i ringen. Då ska mottagaren, tillsammans med de två som står intill på var sin sida bilda en "älg". Detta görs genom att den i mitten sätter...Läs mer »

“Ja…och” samt “Ja, men…”

En enkel nybörjarövning för att öva sig på att säga "Ja" till förslag från sina medspelare - och inte bara "Ja" utan den viktiga skillnaden "Ja...och". Anledningen till att den är viktig är att man inte bara säger ja till medspelarens förslag utan också lägger till ett eget förslag. I övningen, som kan göras sittande...Läs mer »

“Jag är en…”

En bra uppvärmningsövning för att få igång både spacework och improvisationstänk. Man står i en cirkel och en person går in i mitten av cirkeln, berättar vad denne föreställer och skapar en "staty" av detta. Tex personen går in i cirkeln och säger "Jag är Stålmannen" och poserar som stålmannen. Nästa person som får en...Läs mer »

Låtsas äta en frukt

En mycket enkel övning i gestaltning som passar bra för nybörjare eller som uppvärmningsövning för att komma igång med gestaltning. Man står i en ring och kan antingen "ge" en frukt till personen bredvid som sedan, mycket detaljerat, skalar och äter frukten. I en annan version kan gruppledaren berätta vilken frukt alla ska äta så...Läs mer »

Sammansatta ord i ring (baram-pam-pam)

Bra uppvärmningsövning och en övning som ger energi till deltagarna. Man står i ring och alla klappar takten mot benen. Den första personen säger, på taktslaget, ett ord. Exempelvis: "Kalas". Nästkommande person i ringen säger då det första ordet den kommer på, på nästa taktslag, med ambitionen att skapa ett sammansatt ord. Exempelvis: "kula". Gruppen...Läs mer »

Aumm / Visdomsord

Detta är en variant av ettordssaga och reglerna/grunderna är exakt samma som för den övningen. Den signifikanta skillnanden här är att man inte berättar en saga utan formulera visdomsord. Man står i ring (eller på led inför en publik) och den första personen börjar med valfritt ord. Sen fortsätter nästa person med att bygga en...Läs mer »

Ettordssaga

En enkel och bra nybörjarövning i improvisationsteater. Övningen görs oftast i ring och går ut på att man, som grupp, berättar en historia/saga var och en med ett ord i taget. Första personen säger första ordet, tex "Det". Nästa person säger nästa ord, ex "var" och man fortsätter sedan och säger nästkommande ord för att...Läs mer »

Räkna till 20 i ring

En övning för att känna in varandra och komma in i ett "group mind"-tänk. Den kan också användas för att lugna ner tempot. Alla deltagare står i en ring och man kan antingen göra detta tittandes eller blundandes. En person säger "1" och när nästa person "får feeling" säger denne nästkommande siffra, dvs "2". Detta...Läs mer »

Samurajen

En fysisk uppvärmningsövning som skapar energi och närvaro. Alla ställer sig i en cirkel och någon börjar med att höja båda sina armar, ihop, över sig (som ett svärd) och ropa "HI!". Direkt därpå skapar de två personerna bredvid denne motsvarande "svärd" med sina armar och måttar ett slag mot den första personens mage och...Läs mer »

Tre saker!

En uppvärmningsövning för att komma igång och skapa energi i gruppen. Man står i ring och alla ropar tillsammans "Tre saker!" och sen säger den som börjar något helt valfritt som fortsättning tex: "som man har på huvudet / som ligger under din säng / som du vill äta till frukost i morgon" till personen...Läs mer »

Vad gör du?

En enkel uppvärmningsövning som görs i ring. En person ställer sig och börjar mima en syssla, tex borsta tänderna. Personen bredvid frågar denna "Vad gör du?". Mimaren säger då något helt annat än det denne faktiskt gör, tex: "Jag sorterar mina frimärken". Personen som frågat "Vad gör du?" börjar då mima sysslan "sortera frimärken" och...Läs mer »