Inkänning

Övningar som handlar om att man ska känna in sina medspelare eller där inkänning är en viktig komponent för att övningen ska bli bra.

Gå mot varandra

En uppvärmningsövning som hjälper improvisatörerna att komma närmare varandra, både fysiskt och psykologiskt! Gruppen delar upp sig i två och två där man ställer sig i två led med ansiktena mot varandra - och blundar. Därefter tar båda, med samma lugna takt, antingen ett steg bakåt eller framåt. Man känner själv in när man ska...Läs mer »

Parkbänken

Några personer kommer och sätter sig på en bänk och börjar prata. Efter ett tag ska man komma till en punkt där alla reser sig och går samtidigt, av samma anledning. Läs mer »

Kom

Alla står i en cirkel en bit ifrån varandra. En person börjar gå mot någon annan i cirkeln. Medan den har personen gående mot sig måste hen få ögonkontakt med någon annan i cirkeln som då säger "Kom". Man är då "räddad" och börjar sakta gå mot den personen. Situationen upprepas och den som precis sagt "Kom" måste då hitta ögonkontakt med en ny person och få ett "Kom". Läs mer »

Sekten (mässan)

En rolig och rätt skruvad uppvärmningsövning för en grupp som känner varandra lite bättre. Det är en uppvärmningsövning som kan göras inför publik om man vill. Gruppen har en sekt och ledaren (tex läraren eller publiken) väljer ut ett vardagsföremål som är föremålet som denna sekt dyrkar. Det kan vara en diskborste, ett strykjärn eller...Läs mer »

Gå igenom rummet blundandes

En inkänningsövning där två personer ställer sig i rummets sidkanter och blundar. De andra i gruppen ställer sig på slumpvis utvalda platser i rummet. De som blundar ska sedan gå från de olika delarna av rummet och hela tiden försöka känna in var de andra befinner sig så att de inte krockar med dem. Läs mer »

Radioteater

Gruppen sitter och blundar och spelar radioteater. Man hittar på en titel på radioteatern och sedan skapar man en scen tillsammans. Ibland antar man, som improvisatör, en karaktär som pratar med någon annans karaktär, ibland gör man ljudeffekter och ibland är man tyst. Läs mer »

Statusskifte

Två personer spelar mot varandra där en från början har hög status och den andra låg status. Under scenens gång kommer improvisatörerna vid något tillfälle att skifta status så att den som hade hög status får låg, och vice versa. Sedan fortsätter man scenen ett litet tag till och etablerar dessa nya statusnivåer. Läs mer »

Status

Improvisatörerna blir tilldelade en statusnivå från låg till hög. Ingen av deltagarna vet vilken status de andra har. Sedan spelar man en scen man ska försöka etablera sin status gentemot de andra. Läs mer »

Tankebubblan

Två improvisatörer är på scen och spelar en vanlig scen. Vid sidan finns två andra improvisatörer som represeranter deras egentliga/inre tankar, som ofta står i kontrast med vad som sägs. Läs mer »

Max två på scenen

En övning som bör ske i farstempo med mycket ut och in. I övningen behövs 3-4 improvisatörer men bara två personer är på scen samtidigt. Två personer börjar en vanlig scen och inom kort motiverar en person att den måste gå av scenen och i samma sekund äntrar en annan improvisatör scenen och fortsätter. När...Läs mer »

Flera pratar som en

Detta är en klassisk improövning som kan användas tillsammans och inom andra övningar också. Den går ut på att få en grupp improvisatörer ljuda och skapa meningar som om de vore en person. Ett antal improvisatörer, från två till sex personer, står bredvid varandra och håller varandra om axlarna. Det är bra om de står...Läs mer »

Räkna till 20 i ring

En övning för att känna in varandra och komma in i ett "group mind"-tänk. Den kan också användas för att lugna ner tempot. Alla deltagare står i en ring och man kan antingen göra detta tittandes eller blundandes. En person säger "1" och när nästa person "får feeling" säger denne nästkommande siffra, dvs "2". Detta...Läs mer »

Radarpar

Den här övningen är för 2 eller 3 jämna par (företrädesvis 2 par = 4 personer). Man är då två par där parterna känner varandra såpass väl att de mest hela tiden avslutar sin partners meningar. Det är en bra övning som kräver god inlyssning och snabbtänkthet. Exempel Två par: Anna & Bertil samt Conny...Läs mer »