Känslor och attityder

Improövningar där man antar en känsla eller en attityd i scenen. Det är snarlikt kategorin "Karaktär" men här handlar det mer om att anta en enkel känsla eller attityd.

Kontrastkänslor

Här får de spelande en känsla tillsammans eller varsin karaktär. De skall sedan under scenen sakta förvandla stämningen eller karaktären till sin motsats. Exempelvis är alla spelande på topp och glatt humör i början, vilket sedan ändras sakta till att bli sorg och tragedi i slutet.

Hissen

Tre-fyra improvisatörer får var och en en bokstav av publiken. Utifrån den bokstaven ska de hitta ett adjektiv eller en karaktär att spela. Scenen börja med att alla går in i en tänkt fyrkant, en hiss, på scenen. Hissen sätts igång men stannar sedan mitt i vilket alla reagerar på och man försöker lösa problemet...Läs mer »

Känslosaker

På scenen finns lika många föremål som improvisatörer. Föremålen ges en känsla, personlighet eller annat som den skådespelare som har föremålet ska smittas av. Föremålen tas upp, släpps, lämnas över etc och då följer även känslan/personligheten etc med.

Det är tisdag idag!

Två improvisatörer sitter på varsin stol där den ena börjar med att säga den mycket neutrala meningen "Det är tisdag idag" på vilken medspelaren reagerar mycket starkt på ett eller annat sätt. Denne kan bli arg, ledsen, glad, förvånad, melankolisk etc. och börjar motivera varför denne får den här känslan. Monologen ska vara riktad mot...Läs mer »

Datingshow

Denna teknik bygger på de TV-program för dating som fanns på 80-talet där en person placerades på ena sidan om en skärm och tre andra på andra sidan skärmen. Med hjälp av några frågor skulle den ensamme bestämma vilken av de tre som hon/han skulle gå på date med. En av improvisatörerna får se till...Läs mer »

Attityder

Fråga publiken efter ett antal attityder/känslor man kan ha gentemot en annan person. Lämpligen lika många som improvisatörer på scen eller möjligen en färre. Spelarna bestämmer snabbt vilken attityd man vill ha till vilken av de andra spelarna. Spela sen en scen där varje spelare intar vald attityd gentemot en medspelare varje gång man interagerar...Läs mer »

Känslozoner

Scenen delas upp i tre eller fyra olika zoner och publiken får välja vilken känsla som ska råda i vilken zon. När en improvisatör kommer in i den zonen så tar denna känsla över och man agerar utifrån den. Improvisatörerna ska försöka se till att röra sig mellan de olika zonerna allteftersom och gärna med...Läs mer »

Känslocoachen

Två personer spelar en scen och till sin hjälp har de varsin Känslocoach. Känslocoachen ger dem med jämna mellanrum en känsla eller liknande som de ska införliva in i sitt agerande, tex ilska eller glädje. Läs mer »

Känslodebatt

Två personer debatterar för eller emot ett ämne. Bakom sig har de varsin känslocoach som då och då ger dem en känsla de ska införliva in sin debatt. Läs mer »

Liftaren

Fyra personer sätter sig i en "bil" bestående av fyra stolar . De andra i gruppen väntar på led. Den som står längst fram i ledet ställer sig som en liftare och blir upplockad. När den kommer in i bilen har denne med sig en känsla eller karaktär som smittar av sig på alla i bilen. Läs mer »

Saga med särskilda behov

Man frågar publiken om en klassisk saga (som alla kan) och varje improvisatör tilldelas en roll från den sagan. Därefter får varje improvisatör dessutom ett handikapp eller ett speciellt sinnestillstånd att förhålla sig till. Det kan vara en stamning, speciell gångstil, kraftig depression eller liknande. Därefter spelas sagan upp improviserat.

Sexy, smelly, funny

Denna övning/game är för (exakt) fyra personer som alla är på scen samtidigt, även om det är fördelaktigt att gå på och av scenen under övningen. Varje person utser bland sina motspelare: En som är "sexy", det vill säga en person man är attraherad av En som är "smelly", en man tycker luktar illa En...Läs mer »